// Вие четете...

Чувства и власт

Идеите на тълпите.

Протест„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всяко време.“

Идеите на тълпите.

Достъпните за тълпите идеи могат да бъдат разделени на две групи. В едната могат да бъдат поставени инцидентните и преходните идеи, възникнали под влияние на момента: например увлечението по дадена личност или доктрина. В другата – основополагащите идеи, на които средата, наследствеността, възгледът придават голяма стабилност: такива са някогашните религиозни идеи и днешните демократични и социални идеи.
Основополагащите идеи биха могли да се представят като водната маса на една река, бавно движеща се по течението, а преходните идеи чрез малките, вечно изменчиви вълни, раздвижващи повърхността на водата, които, макар и без реално значение, са по-видими от движението на самата река.
Каквито и да са идеите, внушени на тълпите, те могат да ги завладеят само ако придобият много проста форма и бъдат представени в съзнанието им във вид на образи. Несвързани с никаква логична връзка за сходство или последователност, тези идеи – образи могат взаимно да се заменят. Така че при тълпите можем да наблюдаваме смяна на най-противоречиви идеи. В зависимост от моментната случайност тълпата ще изпита влиянието на една от различните, натрупани в сетивата й идеи и ще извърши, като последствие, най-различни постъпки. Пълното отсъствие при нея на критичен дух не й позволява да забележи противоречията в тях.
Поради това, че идеите могат да бъдат възприети от тълпите само ако са облечени в съвсем проста форма. За да добият популярност, те често трябва да претърпяват цялостни промени. По-възвишените философски или научни идеи, за да достигнат до равнището на тълпите трябва да претърпят дълбоки изменения. Тези изменения зависят основно от народността, на която принадлежат съответните тълпи, но във всички случаи те омаловажават и опростяват идеите.
От обществена гледна точка идеите в действителност не признават никаква йерархия, тоест те не могат да бъдат делени на по-възвишени и по-малко възвишени. Достатъчно е една идея да достигне до тълпите и да е в състояние да ги развълнува, за да бъде оголена от почти всичко, което й е придавало възвишеност и величие.
Всъщност йерархичната стойност на една идея е без значение. Единствено са важни резултатите от нея. Християнските идеи на Средновековието, демократичните идеи на миналия век, днешните социални идеи със сигурност не са чак толкова възвишени, защото те могат да бъдат сметнати за твърде жалки грешки. И въпреки това ролята им е била и ще бъде огромна, а те за дълго ще останат сред най-важните фактори за поведението на държавите.
Дори когато идеята претърпи изменения, правещи я достъпна за тълпите, тя въздейства едва когато по различни начини, проникне в несъзнаваното и се превърне в чувство. По принцип тази промяна е доста продължителна.
Ако е нужно дълго време, за да влязат идеите в душата на тълпите, не по-малко време трябва да мине и за да излязат от нея. Заедно с това тълпите, що се отнася до идеите, винаги изостават с няколко поколения от учените и философите. Днес всички държавници познават грешките на цитираните преди малко фундаментални идеи, но поради все още много силното им влияние те са принудени да управляват според принципи, в чиято истинност са престанали да вярват.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар