// Вие четете...

Роли в живота

Звездния шанс на българската интелигенция.

Talp30„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“

Звездния шанс на българската интелигенция.

Може без колебание да се каже, че вече е налице необходимото знание за света и България днес, за глобалните тенденции и опасности в развитието им, за истинската причина за световната криза и идващия Апокалипсис, за спасителния път и необходимите средства за тръгването по него.
Целият проблем е в това дали българската духовна интелигенция, част от учените, философите, членовете на духовните общества, художествената интелигенция, отделни интелигентни млади и стари хора, жените със силна интуиция и др., ще направи необходимото минимално усилие да доразбере епохата и нуждите й, да надрасне дребните си различия и стреса си от кризата и прехода, да се организира и да започне да изпълнява социалната си мисия и отговорност. А те са прости: да запознава професионално народа и интелигенцията с истината на времето, за причините за кризата и кой е спасителния изход, с истинските ценности и правилната им йерархия, двигателите на човешката активност. Това трябва и може да стане чрез средствата за масово информиране, лекции, дискусии, кръгли маси и т.п., за да може народът да избере интелигентни, значи и морални, политици, които да поведат България по спасителния път и да я превърнат в духовен кредитор на човечеството, в културен, здравен, туристически, авангардно – научен център, където да се обменят опит и знания и да се изграждат основите на нова култура – култура на любов, истина, мъдрост, красота, творчество и щастие.
Това е и звездният шанс на духовната интелигенция днес, когато сме на прага на Апокалипсиса, тоест най-близо до звездите, чрез смъртта или чрез избора за нова култура на нов живот.
Дали духовно интелигентните българи ще се възползват от последния си шанс, наистина звезден шанс? Дали ще се издигнат до висотата на историческата си отговорност и мисия? Дали ще приемат предизвикателствата на Епохата на Злото? Дали ще поведат България и света към Обетованата Епоха на Любовта? Или ще продължат да се крият в дупките си, далеч от светлината на Истината и Отговорността? Или ще продължават да се вслушват в лъжите, клеветите, превзетите мнения, прибързаните заключения, повърхностните истини? Или ще продължават да робуват на неверни вече догми и канони, отхвърлени от живия живот, или ще продължават да се разделят заради глупости?
Ще продължи ли предателството на българската интелигенция? Времето на звездния шанс на българската духовна интелигенция вече изтича. Пропускането му ще доведе до разпиляването и асимилирането на българите, до изчезването на България, само историята и легендите ще съхранят нещо за нея и за името „българи”.
Тезата за възможността българите да дадат пример на света за съзнателен избор на нова култура и за превръщането на България в духовен кредитор и център на света има своите вече известни обективни основания. Това са изключително богатият генетичен фонд на българина, материализиран в талантите на българите, в богатата ни култура, в богатството от хора на изкуството и науката, в духовността, това са природните дадености на България, разнообразен релеф и климат, богатство от билки и минерални извори, подземните богатства, както и творческия потенциал на българина.
Трябва обаче да се допълни, че всъщност Апокалипсисът, духовен и идеен, вече тече, че новите идеи още не са обзели българския народ и човечеството, а старите ни доведоха дотук, че потребителството, бездуховността, разюздаността и разврата, главоломно приспиват все повече хора. От друга страна, духовните учения вече се разпространяват широко и открито, не скрито, както преди. Невидимото активно нахлува и отваря очите на все повече хора, усеща се необходимостта от нови ценности, които да доминират. Осъзнава се и необходимостта българските пари и мозъци да престанат да изтичат чрез пране на пари, внос на скъпи и ненужни стоки, стипендии и фондации. Българските таланти и богатства трябва да заработят тук в България, а не да служат на чужди интереси и народи. Българският народ заслужава по-добра съдба, а участта на изчезващ нация.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар