// Вие четете...

Вярвания и заблуди

За устройството на биологичния вид.

„Умният променя мнението си, глупакът – никога.“

Основни характеристики на еволюционния процес на органичната биосфера. Важен стадий в еволюционния процес на биосферата е възникването на хромозомния апарат на наследствеността (ХАН). Тази важност се заключва в това, че ХАН предава информация за „устройството“ на особеностите на биологичния вид (строеж на организма, устройство на вътрешните органи и тяхното взаимодействие, външни характеристики и особености на персоната и т.н.) на следващото поколение. Така ХАН на човека (хомо сапиенс) от поколение на поколение предава информацията за всички негови признаци и особености: туловище, две ръце и два крака, една глава на която две очи, две уши, един нос, една уста и т.н. Човек може да вижда, слуша, говори, помирисва и т.н. Всичко това се пази в хромозомния апарат на наследствеността и предава всичко това от поколение на поколение.

Всички биологични видове се отличават едни от други: мухата се отличава от комара, чаплата от гаргата, коня от кравата, горилата от човека. Освен тези различия помежду си всички биологични видове са заключени генетично по отношение един към друг.

„Генетично заключени“ – означава, че между видовите хибриди:

– или са невъзможни по принцип (как да кръстосаме „таралеж със слон?“);

– или безплодни (както мулето – резултат от кръстосването на кон и магаре);

– или генотипите се разрушават (понякога разрушението се проточва доста дълго – много поколения). И още не е известно каква съдба чака бъдещите потомци мулатки и мулати – резултат на кръстосване на негри с бели. Оттук възниква въпроса за целесъобразността на браковете между различните националности. Защото всяка националност се е формирала в своя специфичен ареал, в своя „меро-матрица“. И когато човек изпадне от своята „матрица -матрьошка“ – това също е голям въпрос: добро ли е това или е лошо за дадения генотип?

Това се отнася и за местоживеенето. Не се нуждае от доказателства факта, че всички хора във всички времена „ги е теглило и ги тегли към родината“. Защо? Там, където той се е родил, там, където са неговите предци – там е по-комфортна за него тамошната „матрица – матрьошка“, по-комфортна по всички свои многомерни координати, тъй като тази „матрьошка“ е родна за човека! И когато човек попада в друга „матрица – матрьошка“, съставките на която се отличават от тези, в които той се е родил, то това може да навреди. Това е подобно на генно -модифицираните продукти, за вредността на които за човека не са нужни доказателства. И въпреки че ГМП днес са привлекателни, по-добре се съхраняват, реколтата им е по-голяма, отколкото на нормалните, естествени продукти, все пак ГМП са вредни за човека.

Ако както по отношение на храната на човека, така и можем да направим „паралели“ и за всичко друго, което човекът използва (вода, въздух, звуци, пейзажи в природата и т.н.), съпоставяйки това с ГМП, като тези „паралели“ могат да се окажат така гибелни за човека, както и ГМП. Така ескимосите, излизайки от суровия, но обичаен, сформиран за столетия ареал на своето съществуване, бързо умират от различни болести. Защо? Защото са доста различни „матриците – матрьошки“ на живот сред ледове, студове и снегове и живота в съвременния град.

А ако „матрьошките“ слабо се различават? Ето тук се крие опасността! Защото различията в „матриците – матрьошки“ все пак ги има и те оказват своето въздействие на генотипа, сменил своята „матрьошка“. Вярно е, че този процес е бавен, но го има. И не бива да се самозалъгваме, ако за две – три столетия за някои генотипи всичко е наред. Гаранции за това, че така ще бъде вечно, засега няма, нито пък е напълно вероятно, че благополучно протичащ в наше време процес, може в един момент да започне да се руши и деградира.

Читателите явно са се досетили за какво става дума. Вижте преселването на европейците в Америка, а и днешното заселване на териториите на Русия с китайци и други народи и племена.

А как да разберем дали може или не трябва да сменяме една „матрица – матрьошка“ с друга? За това е необходимо умение да се прониква в „матрицата на бъдещето“. Но за това ще говорим в следващите публикации за „Тайните на егрегорите“.

ХАН носи в себе си функции, жизнено необходими за съществуването на всеки биологичен вид (в това число и човека). Тези функции са две:

1. ХАН предава генетично обусловената информация от поколение на поколение при всички видове живи организми (в това число и на човека).

Какво значи „обусловена“? От триединството „материя – информация – мяра“ следва, че „генетично обусловената“ информация се характеризира със строго определена мяра, присъща само на дадения вид организми, притежаваща напълно определена многомерна матрица и че тази размерна информация е поместена на материалния носител – хромозомите.

Протичат ли израждания при предаването на генетична информация? Да, протичат. Защо се случват те? Каква е причината за това ще видим по-късно. Засега ще отбележим, че именно поради причината изражданията да са редки се обезпечава генетичната устойчивост на всеки биологичен вид. Но ще отбележим и това, че за в бъдеще ако целенасочено, в избрано направление се въздейства на хромозомния апарат на наследствеността, то по принцип всеки биологичен вид може да се „изведе да няма“ израждания.

2. Но израждания на генетичната информация в ХАН все пак са необходими за обезпечаване на развитието на вида в биосферата.

Такива израждания на генетичната информация се наричат – мутации. Те възникват под въздействието на външни фактори върху ХАН:

– физически полета;

– химически съединения, не свойствени за нормалната физиология на човека, и т.н.

Част от мутациите довеждат до генетични дефекти, тъй като се оказва, че мутиралите индивиди:

– или са нежизнеспособни (телевизията ни показва такива деца, които не могат самостоятелно, без помощта на други хора не само да правят нещо, но те просто не могат да съществуват като биологични същества);

– или са безплодни (информация за размисъл: защо сега множество съпружески двойки, особено в „благополучна Европа“ и „процъфтяващите САЩ“, не могат да имат деца? Не им се получава възпроизводството на поколение! Защо?);

– или имат понижен потенциал на здравето и развитието (информация за размисъл: защо сега в Русия са толкова малко здравите деца? Защо сега в Русия има трудности с постъпването в армията, тъй като доста юноши имат нарушения в здравето, или по-просто казано са болни? Защо се наложи цял „национален проект“ по „събиране“ на народа?).

Мутации, които водят до генетични дефекти, се наричат генетичен товар. Във всяка биологична популация (при делфините, жеравите, мечките, шимпанзетата и т.н. в това число и при човека – „хомо сапиенс“) има доста генетично утежняващи особености, т.е. „дефективни“. И това е Естествено! Това е нормално! От това не трябва да се плашим, тъй като това съответства на закона за нормалното разпределение. Хайде да се запознаем с това.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар