// Вие четете...

Вярвания и заблуди

За сатанинската магия.

E19„Когато лошият се преструва на добър, тогава той е най-лош.“

За сатанинската магия.

Промяната в ситуации или събития в съгласие с волята на човек, която по общоприетите начини би била невъзможна се определя като магия. Това определение несъмнено оставя достатъчно място за лична интерпретация. Магията никога не е била напълно научно обяснима, но науката винаги е била, по едно или друго време, считана за магия.
Няма разлика между „бялата“ и „черната“ магия. Според класическата религиозна традиция, „бялата“ магия се изпълнява за алтруистични, благотворителни и „добри“ цели, докато „черната“ магия се изпълнява за самовъзвеличаване, лична сила и „зли“ цели. Но трябва да се каже, че никой на тази земя не се е стремял към окултни занимания, метафизика, йога или каквато и да е друга идея, без да е имал за цел его удовлетворение и лична сила. Случва се просто така, че това което е удоволствие за един е болка за друг и това което за един е „доброто“ за друг то е „злото“. Всеки който практикува магьосничество, е убеден, че постъпва „правилно“.
Магията може да бъде подразделена в две категории, ритуална или церемониална, и не ритуална или манипулативна.
Ритуалната магия се състои от изпълнението на ритуална церемония, провеждаща се, поне отчасти, в пределите на място отделено за такива цели и в специфично време. Главната й функция е да изолира иначе разсейващата се адреналинова и друга емоционална енергия и да я превърне в динамично предаваема сила. Това е по-скоро чисто емоционален, отколкото интелектуален акт. Всяка и всички интелектуални дейности трябва да се провеждат преди церемонията, а не по време на нея. Този тип магия е известен понякога като „голямата магия“.
Не ритуалната или манипулативната магия, понякога наричана „малката магия“, се състои от хитрост и уловка, постигнати чрез различни средства и планирани ситуации, които като се оползотворят, може да предизвикат „промяна в съгласие, с волята на човека“. Някога наричали това „очарование“, „обаяние“ или „лоши очи“.
Повечето от жертвите на вещерските процеси не са били вещици. Често жертвите били ексцентрични стари жени, които били или изкуфяли, или в разрез с обществените норми. Други били изключително привлекателни жени, които замайвали главите на мъжете с власт и не откликвали на техните предложения. Реалните вещици рядко били екзекутирани или дори подвеждани под съдебна отговорност, тъй като били вещи в изкуството на омагьосването и можели да омайват мъжете и да си спасяват живота. Повечето от реалните вещици са спели с инквизиторите. Това е произходът на думата „обаяние“. Остарялото значение на „обаяние“ е вещерство. Най-важното предимство на съвременната вещица е способността й да бъде съблазнителна или да оползотворява обаянието си. Думата „очарование“ има подобен окултен произход. Очарованието било израз използван за „лошите очи“. Да приковеш нечий поглед, с други думи да го „очароваш“, било да го прокълнеш с „лоши очи“. Това е причината, жена която е имала способността да очарова мъжете, тя била считана за вещица.
Съществена част от обучението на вещицата или вещера е научаването ефикасно да се оползотворява заповедта „погледни”! За да манипулирате един човек, трябва първо да се привлече и задържи вниманието му. Друг начин чрез които може да се изпълни заповедта погледни, е използването на секс, сантименталност и учудване, или всяка комбинация от трите. Вещицата трябва честно да реши към коя категория естествено спада.
Сексуалната категория е очевидна сама по себе си. Ако една жена е привлекателна или сексуално съблазнителна, тя би трябвало да прави всичко, което е по силите й, за да стане колкото е възможно по-изкусителна, използвайки секса като най-мощното си оръжие. Веднъж спечелила мъжкото внимание като използва сексуалната си привлекателност, тя би била свободна да го манипулира според волята си. Втората категория е сантименталността. Обикновено по-възрастните жени спадат към тази категория. Това може да е вещица от типа „кулинарна дама“, която живее в малка къщурка и която хората намират за малко ексцентрична. Децата обикновено се очароват от фантазията, която този тип вещица може да им осигури и младите я търсят заради мъдрите й съвети. Със своята невинност децата могат да разпознават нейната магическа сила. Като се придържа към образа на милата, дребничка стара дама в съседство, тя може да прилага изкуството на подвеждането, за да осъществява целите си. Третата категория е темата с учудването. Към тази категория спада жената със странна или страховита външност. Като прави странната си външност да работи в нейна полза, тя може да манипулира хората, просто защото те се страхуват от последствията, ако не направят това, което им поиска. Много жени спадат към повече от една от тези категории. Например, младото момиче, което има свеж и невинен вид, а в същото време е много секси, съчетава секс и сантименталност. Или фаталната жена, която съчетава сексуалната съблазнителност със злокобни оттенъци, използва секс и учудване. След преценяване на ценните си качества всяка вещица трябва да реши към коя категория или комбинация от категории спада и впоследствие да оползотвори тези предимства в подходящата им форма.
Мъжът, за да бъде успешен вещер, трябва по подобен начин да се нагоди към подходящата категория. Хубавият и сексуално привлекателен мъж по естествен път би спаднал към първата категория – секс. Втората или сантименталната категория, засяга по-възрастния мъж, който има, може би, елфически облик или вид на горски вещер. Милият стар дядо, често мръсен старец, също би спаднал към сантименталната категория. Третият тип би бил мъжът със злокобен и диаболичен вид. Всеки един от тези мъже би трябвало да прилага своя специфичен вид на командата „погледни” по съвсем същия начин, както бе описано за жените.
Визуалната образност, която се използва за емоционална реакция, несъмнено е най-важното средство включено в малката магия. Всеки, който е достатъчно глупав да каже „Погледите не означават нищо“, наистина бива подведен. Добри погледи не са необходими, но „погледи“ определено са нужни!
Миризмата е друг важен манипулативен фактор в малката магия. Помнете, че животните се страхуват и не се доверяват на някой или нещо, което не мирише! И макар че ние хората, съзнателно да отричаме много от преценките, базирани върху това сетиво, все още се мотивираме от чувството си за мирис, също толкова, колкото и всяко четириного.
Ако сте мъж и желаете да очаровате една жена, позволете на естествените си секреции да просмучат атмосферата непосредствено около вас и действайте в животински контраст на одеждите на социалната учтивост, които носите на гърба си. Но ако сте жена и искате да омагьосате един мъж, не се страхувайте, че може да го обидите, само защото маслата и ароматите на вашата плът не са почистени, или че мястото между бедрата ви не е сухо и стерилно. Тези естествени ухания са сексуалните стимулатори, с които природата със своята магическа мъдрост ни е снабдила. Тези миризми са сантиментални стимуланти, които навяват приятни спомени и носталгия. Омагьосването на един мъж посредством стомаха му започва първоначално с миризмите от кухнята! „Сантименталният“ тип вещица ще се убеди, че това е най-полезното от всички чародейства.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар