// Вие четете...

Вярвания и заблуди

За причинно-следствените връзки.

„Започнал за здраве, а стигнал до заупокойна“

При определяне „устойчивостта по предсказуемост“ на този или онзи процес е необходимо да се знаят основите за прогнозиране и да се умее да се осъществява такава прогноза. Няма нищо сложно в това.

Всеки човек може да прави прогнози само на основа на своите субективни представи за обективните причинно – следствени връзки, съществуващи в изследвания процес.

Много често в тази словесна формула понятието „причинно – следствени връзки“ го заменят с термина „закономерност“. Това е неправилно, тъй като „причинно – следствената връзка“ не винаги се явява „закономерност“.

Погледнете на рисунка 12–28.

Хоризонталната дебела стрелка обозначава хода на някакъв процес. Този процес е обусловен от цял ред причини, които изследователя е длъжен да изясни и формулира.

Освен това, процеса протича в поредица от някакви условия. Те също трябва да се определят и формулират, да се опишат.

И накрая, резултат на всеки процес се явяват някакви следствия. Те също се изисква да се определят и формулират. А по-натам е очевидно, че еднаквите причини, при еднакви условия предизвикват, еднакви следствия.

Рис. 12–28

Знанието на всичко това, което е изложено горе, позволява на всеки разумен човек да прави прогнози (да осъществява прогнозиране) и след което да действа осмислено.

Може да се даде прост житейски пример. Вие сте гост на сватба. Вие наблюдавате младоженците. Вие виждате, че жениха честичко се опира в кумата, дърпа се към нея … Вие виждате, че невестата „стрелка“ с очи по други мъже … И вашия жизнен опит (еднакви причини … привеждат към еднакви следствия) ви подсказва, че това ново семейство много скоро ще стане „неустойчиво“. Ето такава „прогноза“ сте направили вие.

А после какво? Какво значи да „действате осмислено“?

Ако вие сте неравнодушен човек, още повече роднина, то вие сте длъжни да положите усилия и за отстраняването на някои „причини“ и за изменението на някои „условия“, и ако е възможно, за създаване на нови необходими „условия“, за да измените много възможното „следствие“. Няма смисъл подробно да се описва по нататък развитието на „ситуацията на сватбата“, така както е невъзможно да се напише „инструкция за всеки случай в живота“, а и не е нужно. Ще кажем само, че отново се изисква „триединството на материя – информация – мяра“. По пътя на информационното въздействие (възможно без структурен способ) на всеки от младежите (или на двамата заедно, възможно и на техните роднини) трябва да измените тяхната мяра на разбиране (отношение към живота), което ще я доведе до „материализиране“.

Разбира се, скептиците могат да се поусмихнат, но съгласете се, че ако нищо не се направи в този случай, то и прогнозираното „следствие“ ще бъде необратимо. А ако се „въздейства“, то вероятността за предотвратяване на лошото „следствие“ се увеличава. И работата е само в качеството и силата на вашето въздействие.

За „непредсказуемостта“.

Ще се върнем пак към „анонимното управление“, но в по-усложнен вид. В качеството на пример отново ще разгледаме процеса в СССР-Русия след началото на „перестройката“.

Погледнете рисунка 12–29, вникнете в смисъла на нейните елементи.

В допълнение към това, което е изобразено на рисунката за „анонимното управление“, тук по-подробно е разкрит процеса на „разпределение надолу“. Виждате, вътре в „процеса на разпределение“ има стрелка „горе-долу“ и „там-тук“? Какво означава тя? Тя означава, че за всички тези учени и политици, които седят долу на креслата, „процеса на развитие“ на Русия „ту се влошава, ту се подобрява“, „ту се разваля, ту се стабилизира“ и т.н.

Рис. 12–29

Това се свързва с цените на нефта, които на световния пазар „ту падат, ту растат“. Може да се приведат и други подобни „скачащи от само себе си“ фактори („причини“ и „условия“), оказващи своето въздействие на „развитието на Русия“.

И ето седят си нашите „учени“ и ръководейки се от учението „Ред от хаоса“ на И. Пригожин, за което стана дума по-горе, тези учени утвърждават: „Това е стихийността на пазара!“. Е туй е равнозначно на: „Това е хаос!“. От което по тази теория на И. Пригожин следва, че „Трябва да се чака точката на бифуркация“. Тоест не трябва нищо да се прави, а трябва да се чака, когато всички протичащи процеси в страната „сами от само себе си“ ще създадат такава ситуация, когато всичко в страната „от само себе си“ ще тръгне в нужното направление. Такава е тази научна простотия! Но най-удивителното е, че от тази простотия се ръководи цялата наша академична наука и на първо място икономическата наука. За това беше разказано в по-рано.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар