// Вие четете...

Местни признаци

За какво време ни говори Луната?

Вярно ли е, че при ясна луна следва студено време?
Вярно е до толкова, доколкото ясното безоблачно време през зимата може да служи за признак за последващо понижение на температурите на приземния слой въздух, предизвикано от охлаждане на земната повърхност. В дадения случай това е един от признаците имащи научна основа.
Може ли пълнолунието да е признак за хубаво време?
Явлението пълнолуние настъпва строго закономерно в края на всяка втора четвърт от лунния месец. Добре е известно, че редуването на лошо и хубаво време далеч не е в такава строга последователност, ясно е, че пълнолунието само по себе си не може да бъде признак за хубаво време. Разбира се, че явлението може да се наблюдава само при безоблачно време, тоест то може да се наблюдава в условията на хубаво време. Възможността за наблюдение на пълнолуние не е толкова признак за бъдещо хубаво време, колкото да свидетелства за настоящото му добро състояние. Освен това, доколкото метеорологичните процеси притежават някаква инертност, тоест изменението на времето не винаги има внезапен характер, пълната луна може да се разглежда и като признак за съхраняване, за кратък период на ясно и хубаво време. Разбира се, че този период не е обезателно да е от няколко дни, възможно е само след няколко часа небето да бъде закрито от облаци и състоянието на времето да се влоши.
Какво са „ключови дни”?
Това са определени дни в годината, които като чели определят времето за целия сезон, а и за цялата година, тоест те се явяват „ключови” за последващото състояние на времето. Тези дни често са свързани с църковни празници. За различните народи съществуват различни светии, повелители на времето. Познати са около 60 „свети дни” определящи времето за в бъдеще. Повечето от тях предричат дъжд, при това за дълги периоди, достигайки до 40 дневен период.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар