// Вие четете...

Морал и Православие

За да успеете трябва да вярвате.

„Доброто намерение е половин щастие.“

Ако вярвате ще успеете.

Ако вие мислите „Аз не мога“, това ще предизвика колебания, които ще убедят другите, че не можете, те няма да са ви от полза и няма да ви съдействат да постигнете целта си. Чувството за самосъхранение заставя другите да се отнасят към вас с недоверие и да избягват такива хора. Никой не чувства влечение към някой, който мисли „Аз не мога“, такъв модел на мислене по-скоро отблъсква, отколкото привлича.
Ако мислите „Аз мога и искам“, мисловния ви модел ще предизвика възбуждащо въздействие, всички ще почувстват влечение към вас и всичко ще стане по ваше желание, но не трябва да забравяте, че трябва да сте на страната на моралните.
Силните хора ще изпитват към вас симпатии и с удоволствие ще се съгласят да работят за вас, а слабите, съзнаващи силата ви и нуждаещи се от нея, ще почувстват влечение към вас и несъзнателно ще се подчиняват на вашето влияние. Така действат притегателните свойства на мисловния модел на печелившите и успелите в живота. Ако не сте внимателни вие несъзнателно, без да разбирате, че сте попаднали в капан, в последствие ще бъдат засегнати и нарушени вашите интереси. Но както знаем нашето настояще е заложено в нашето минало, така че ако не сме внимателни ще бъде твърде късно, защото миналото не може да се поправи.
Всъщност възможностите на притегателната сила на мисълта са много по-големи. Тя може да привлече към вас хора, които имат същите интереси. Те ще изпитат влечение към вас, както и вие към тях, като си помагате взаимно във ваш общ интерес. Трябва обаче да помните, че несправедливостта в разпределението ще наруши равновесието.
Навярно ви се е случвало да изпитвате влечение към някого и да му оказвате помощ, преди той да ви отговори със същото. Защо? Защо с желание покровителствате едни и недоверчиво се отнасяте към други, които не са по-лоши от тях? Ами отговорът е ясен, поради силата на положителния мисловен модел. В това се състои тайната.
И в двата случая се демонстрира едно и също качество на модел, вас обаче ви привлича онзи, чиито свойства са равни на вашите или са по-силни от тях, защото те могат да ви окажат услуга и да ви помогнат, при това собствената ви воля ще ви принадлежи изцяло, ако овладеете законите на духовното превъзходство.
Да не забравяме, че неустойчивата, губеща се в съмнения вяра ще ви донесе половинчати резултати, а твърдата и непоколебима вяра, да се разпореждате с волята си ще ви носи чудесни резултати. За постигане на успех трябва да положите усилия, да развиете у себе си такава вяра, като я съчетаете с волево искане за осъществяване на вашите желания. Както се казва „Поискайте и ще получите, почукайте на вратата и тя ще се отвори“, но винаги съчетавайте исканията си с твърда вяра и очакване на успех.
Ако сте опознали себе си, ако знаете своята същност, ще знаете и своята цена, но това не означава, че безумната съдба безусловно ще изпълни вашите желания, това означава само, че можете да бъдете сигурни и да изчакате да се случи неизбежното, но не забравяйте за постоянството в усилията, защото в противен случай ще пожертвате желанието си, избора си и решението си да го постигнете.
И накрая нека отново да кажем, че мисловния модел намира израз в действието. Не следва да се чака, докато нещата получат благоприятен изход, а трябва да се полагат непрекъснато и постоянно усилия за постигането на успех.
При това през цялото време не бива да ви напуска увереността, че резултатът зависи от вашето волево искане. Всичко, към което уверено и неотклонно се стремите, ще ви принадлежи. Необходимо е само да опитате, за да успеете. Човек е това, което мисли в дъното на душата си.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар