// Вие четете...

Морал и Православие

Защо Църквата е свята?

„Ако сбъркаш пътя, може да се върнеш, ако объркаш думите – нищо не може да се направи.“

Защо Църквата е свята?

Църквата е свята, защото е осветена от Господ Исус Христос чрез Неговите страдания, учение, молитва и чрез тайнствата. „Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото; за да я представи на Себе Си славна, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна”. В молитвата към Бог Отец за вярващите Господ е казал „Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина….и за тях Аз посветявам Себе си, та и те да бъдат осветени чрез истината”.
Хората, които съгрешават, но се очистват чрез истинско покаяние, не пречат Църквата да бъде свята; а неразкаяните грешници или чрез видимо действие на църковната власт, или чрез не видимо действие на Божия съд, като мъртви членове се отсичат от тялото на Църквата, по този начин тя и в това отношение запазва Своята собственост. „Махнете злия из помежду си”. „Божията твърда основа стои непоколебимо, имайки тоя печат; позна Господ своите”; и „да отстъпи от неправдата всеки, който произнася името Господне”.
Отделни членове на Църквата, дори високо стоящи йерарси, могат понякога, осланяйки се само на собствения си разум, да съгрешат и да се заблудят, но Църквата като цяло никога. Тя, единствено тя, истинската Църква, е непогрешима, защото в нея до края на времената пребъдва нейния Глава – самият Господ Исус Христос, Светия Дух я животвори и ръководи. Свети апостол Павел я нарича „Църква на живия Бог, стълб и крепило на истината”. Който изпадне в ерес или разкол, той чрез невидимия съд Божий веднага се отсича от тялото на Църквата, отпада от нея и с това губи надежда за спасение, но може отново да се възсъедини с нея единствено чрез истинско покаяние и изповед.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар