// Вие четете...

Времето и Океана

Защо състоянието на времето зависи от океана?

„Всеки има толкова грижи, колкото може да носи. Този, който иска спокойствие, винаги трябва да е глух, сляп и ням.“

Защо дългосрочното прогнозиране на времето е свързано със състоянието на океана?

До толкова, до колкото топлинните запаси на атмосферата са относително не големи, то и така наречената топлинна памет на атмосферата не е голяма, тоест влиянието на нейното текущо състояние на бъдещото й поведение, което се ограничава от 10 до 20 дни. Това е причината за трудното съставяне на дългосрочна прогноза за времето на основата на анализа на характеристиките на атмосферата в изходния момент.
Огромния топлинен запас на океана обуславя и неговата огромна топлина памет и способността му да отдава топлина на атмосферата, за дълго да влияе на температурата, влажността и т.н. Ето защо, използването на данните за колебанията на топлинния запас на водите на океана за прогноза на колебанието на състоянието на атмосферата в различните сезони се счита за перспективен и успешен метод за дългосрочно прогнозиране на времето.
На колко са по-големи топлинните запаси на Световния океан в сравнение с атмосферата?
Топлинните запаси на океана превишават тези на атмосферата в съотношение приблизително 1600:1. С това се обяснява, как огромната маса и голямата плътност на морската вода по сравнение с атмосферния въздух, така и голямата й топлоемкост.
Относително малките топлинни запаси на атмосферата обуславя и малката й способност да съхрани неизменност на своето състояние, тоест голямата изменчивост с времето на нейните основни характеристики или с други думи огромната си нестабилност. Инерцията в развитието на процесите във водите на океана е в десетки пъти по-голяма от тази на атмосферния въздух.
Съответно и влиянието на атмосферата на състоянието на морската вода е по-малко устойчиво и на много по незначително, отколкото влиянието на океана на състоянието на атмосферата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар