// Вие четете...

Стихийни бедствия

Защо понякога се наблюдава масово измиране на риба?

Защо след сурова зима се наблюдава масово измиране на риба в сладководни водоеми? При силни и продължителни студове с който се отличават суровите зими забележимо нараства дебелината на леда в реките и езерата. В някои плитководни участъци от водоемите водата замръзва почти до дъното. При такива условия рязко се понижава постъплението на кислород към при дъните слоеве вода, където рибата зимува, вследствие на което тя може да се задуши и умира от липса на кислород.
Какво се случва с горите след буря, ураган и други стихийни бедствия?
Най-голяма опасност за горите са ураганите, бурите, сушата, силния студ, обледеняванията. Степента на поразяване на дърветата в следствия на силния вятър зависи от много фактори например от породата на дърветата, състоянието на тяхната коренова система, здравината на дървесината, размера на дърветата, типът на почвата и накрая от разположението на дърветата относно посоката на вятъра.
Дъбът и широколистните са по-малко подложени на поривите на вятъра от другите породи, отколкото брезата и подобните на нея. На заблатените почви вятърът поваля дърветата повече отколкото на сухите почви, тъй като на силно овлажнена почва кореновата система не се развива в дълбочина. Високите дървета са в по-голяма степен подложени на вятъра. Дърветата с височина по-малка от 6 м почти не падат, а тези с височина от 6 до 9 м падат почти два пъти по-рядко от дървета с височина над 10 м. На под ветрената страна на гората щетите нанесени от вятъра са значително по-малко отколкото на над ветрената. Бурите и сухия вятър способстват за възникването на горските пожари, което е най-страшното бедствие за гората. Силните студове най-често са пагубни за младите дървета, а обледеняването пречупва клоните на дърветата, не издържали тежестта на отложения по тях лед.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар