// Вие четете...

Поведенчески модели

Защо някои стоят и гледат, а други работят?

C93„На мързеливата овца и собствената вълна й тежи.“

Защо някои стоят и гледат, а други работят?

Протакането като начин на живот е способ, чрез който можете да избегнете необходимостта да действате. Този, който не е по делата, често пъти е в позицията на критикара, стои и гледа как другите работят и след това философства за резултата от усилията на работягите. Да критикуваш е лесно, но за да действуваш, е нужно усилие, риск и промяна.
Кой е критикарят? Нашето общество изобилствува с критикари. Дори им плащаме, за да ги слушаме. Като наблюдавате себе си и околните, обърнете внимание, каква част от социалното общуване се посвещава на критиката. Защо? Защото е много по-лесно да критикуваш, как някой е свършил определена работа, отколкото сам да я свършиш.
Занимават ли се действените хора с критикуване на другите? Истинските хора на действието нямат време да критикуват другите. Твърде заети са. Действат. Работят. Помагат на останалите, които не са така талантливи, а не изпълняват ролята на техни критици.
Градивната критика може да бъде полезна, ако обаче сте си избрали ролята на наблюдател, а не на човек на действието, вие не се развивате. Освен това вие можете да използвате критиката, за да се освободите от отговорността за неефективността си, като прехвърлите вината върху онези, които полагат усилия. Можете да се научите да не обръщате внимание на мърморковците и на самозваните критикари. Първата ви задача ще е да познаете подобен модел на поведение у себе си и да решите да го отстраните, така че бъдете по-скоро човек на действието, отколкото протакащ критикар.
Животът никога не е отегчителен, но някои хора избират да се отегчават. Представата за отегчението предполага неспособност настоящите моменти да се оползотворяват за лично самоосъществяване. Отегчението е избор, модел, който сам си налагате, нещо което е една от формите на само погубване, която можете да изтръгнете от живота си. Когато протакате, вие изразходвате настоящите си моменти в бездействие, чиято алтернатива е действието.
Бездействието води до отегчение. Отегчението обикновено се приписва на околната среда. „Този град наистина е скучен“ или „Какъв скучен оратор“. Градът или ораторът никога не е скучен, скука изпитвате вие самият и можете да я премахнете, като направите нещо различно с ума или енергията си в този момент. „Човек, който си позволява да се отегчава, е по-достоен за презрение от отегчителния човек.“ Като вършите това, което изберете сега или използувате ума си за по изобретателни, нови начини сега, може да бъдете сигурен, че никога повече няма да изберете отегчението. Както винаги, изборът зависи от вас.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар