// Вие четете...

Истината е в избора

Защо не можем да контролираме модела на поведение на другите?

Единствените хора, чийто модел на поведение можем да контролираме, това сме самите ние. На практика, ако сме готови да понесем алтернативата, която почти винаги е строго наказание или по-лошо, абсолютно никой не може да ни принуди да направим каквото и да било, което не искаме да правим. А когато сме принудени с наказание и приемем да свършим каквото се иска от нас, обикновено го вършим зле.
Когато осъзнаем, че можем да контролираме единствено своето поведение, незабавно започваме да преосмисляме собствената си лична свобода и откриваме, че в много отношения всъщност имаме по-голяма свобода, отколкото сме предполагали. Ако не направим автоматично онова, което някой ни кара да правим, можем да преценим каква част от личната си свобода сме склонни да „жертваме“ за връзката си. Например, когато съпругата казва на своя съпруг „Ако не започнеш да се отнасяш към мен по-добре, ще те напусна“, тя е в процес на преосмисляне на своята лична свобода. За нея винаги съществува изборът да напусне съпруга си, сега обаче жената трябва да избере, от каква част от личната си свобода е склонна да се откаже, ако остане. За да имаме контрол над живота си, нещо което е винаги възможно, трябва да сме готови непрекъснато да решаваме, колко важна е за нас личната ни свобода във всеки конкретен случай.
Помислете си за момент, колко много от безценното си лично време отделяме, за да караме другите да вършат нещо, което те не искат, а също и колко много от безценното си лично време отделяме, за да упорстваме да не свършим онова нещо, което други хора ни карат да направим.

Единственото, което можем да дадем на другите или да получим от тях е информация под формата на модел. Как ще бъде използван този модел е въпрос единствено на наш, а не на техен избор.
Един родител например може да даде на детето си информация и да му помогне да я разбере, и да си служи с нея, но не е в състояние да го направи вместо него. Когато излезете от капана на външния контрол, ще си възвърнете личната свобода, от която доброволно сте се отказали.

Всички дълготрайни проблеми във взаимоотношенията са в резултат от проблеми в между личностните ни връзки. В голямата си част коренът на много други оплаквания се крие в избора на модела, защото сме избрали да бъдем нещастни.
Причината за настоящото ни чувство за неудовлетвореност и нещастие е винаги това, че някоя значима за нас между личностна връзка не се развива така, както бихме искали. Докато не си отворим очите за този факт, ние не можем да бъдем истински свободни, защото доброволно се оковаваме в една безкрайна и невъзможна задача. Ясно е, че не можем да се отървем от  нещастието си, без да изтръгнем от корен проблема в между личностните си връзки.  Ако погледнем истината в лицето, няма гаранция, че ще изберем да решим проблема, но ако не го направим, имаме абсолютната гаранция, че никога няма да го решим.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар