// Вие четете...

Поведенчески модели

Защо мъжете се мотаят навън с приятели?

AA80„Ако езикът е неподвижен, гърбът остава не набит.“

Защо мъжете се мотаят навън с приятели?

Моделът на поведение при мъжа е заложен още от ерата на пещерния човек, когато животните, като обект на неговия лов били много по-едри и по-силни от самия него, затова е било необходимо мъжете да се събират и да ловуват заедно. Добре развит този модел на поведение им позволявал да си организират ловни походи по време на които е било нужно да се използват знаци от езика на тялото, благодарение на които ловните им стратегии били успешни.
Тези ловни групи били съставени изцяло от мъже, които си вършели тяхната „мъжка работа“, тоест забивали копията си в семейната вечеря, докато жените, обикновено непрекъснато бременни, се занимавали с „женската работа“ – грижа за децата, събирали плодове и ядливи растения, чистели пещерата и т.н.
В продължение на милиони години в мъжкото съзнание се е утвърждавала необходимостта да излизат от „пещерата“ и да се срещат с другите от „ловната дружинка“, затова този инстинкт колкото и да се стараят жените, просто не е възможно с един скандал или с няколко сълзи да бъде заличен у мъжа. Ето защо съвременните мъже излизат и се срещат със своите „ловни дружинки” из кръчми и клубове, където си разказват вицове и истории за своите „ловни“ подвизи, а когато се върнат вкъщи, повечето все още обичат да седнат и да се втренчат мълчаливо в „огъня“, разбирай телевизора. Това е така, защото завръщайки се от ловния поход на мъжа му се е полагала почивка, той се нуждаел жената да се погрижи за неговото удобство, за да е в състояние отново да осигури прехраната на децата и жената.
Съвременните условия на живот като цяло не е променил модела на поведение у мъжа и жената, но в същото време много жени са приели поведенческите модели на мъжете, някои мъже изглеждат като такива, но всъщност се държат съвсем по женски. Парадоксът е, че такива „мъже“ и такива „жени“ се опитват да измамят природните дадености, което за сега е невъзможно, но както е тръгнало, модната тенденция за изглеждащите различно може и да погуби човешкия род. Няма в природата друго същество, което да върви срещу стремежа за запазване на рода, техният модел на поведение е по-разумен от модела на поведение на уж разумния човек. Парадоксите в поведението на мъжете и жените нямат край, интересното е че ние хората сами си ги създаваме.
Защо мъжете мразят съветите?
За мъжа е необходимо да усеща, че е способен сам да реши проблемите си и смята, че не е редно да обременява другите с обсъждането им. Той не би занимавал дори най-близкия си приятел с някой безпокоящ го проблем, освен ако не мисли, че приятелят може да предложи по-удачно решение.
Жената никога не трябва да предлага съвет на мъжа, освен ако сам не го е поискал, дори да го е направил, спасението е, да му каже, че му има пълно доверие, че вярва в него, че е способен да се справи с проблема. Ако жената е умна, тя ще го посъветва как да постъпи, дори може и решението да е нейно, но при условие, че той приеме предложеното решение за негово, иначе проблемът ще се превърне в скандал.
Когато жената се опитва да накара мъжа да говори за чувствата или проблемите си, той се съпротивлява, защото го възприема като форма на критика и смята, че тя вероятно го мисли за некомпетентен и затова иска да предложи решение вместо него. В действителност, нейната цел е да му помогне да се почувства по-добре, тъй като за жената предлагането на съвет е форма на изграждане на доверие между двама души и не е белег за слабост. Но, какво да се прави, такива са си мъжете и на жените не им остава нищо друго освен да проявяват повече хитрост и гъвкавост за да постигнат своето, а на мъжете да се примирят със ситуацията и да продължат да си мислят, че с нея е зле, ама без нея ще е още по-зле.
Мъжете могат и затова предлагат решения, а това е защото техния логичен модел на мислене е настроен за предлагане на решения. Работата на жените е да дават идеи, стига да имат някой мъж до себе си да дава решенията и не само, ами да ги изпълнява, тоест идеите са на жената, а решенията и тяхното изпълнение са за мъжа. Жената прекрасно знае, че мъжът е този който трябва да свърши работата, а жената да контролира изпълнението, въпреки че тя самата не е в състояние да направи това, макар и да не е съвсем така след прекаленото й еманципиране. Казано по друг начин, стратегията е за жената, а тактиката е за мъжа, тоест битките се печелят от мъжете, но войната от жените.
Когато жената говори за „проблемите“ си, имай предвид някоя нейна, изглеждаща на пръв поглед „налудничава идея“, тя се стреми да се освободи от напрежението на „стреса“, като прехвърля, по най-разнообразни начини, „болката“ си от болната глава на здравата. Тя не само иска да бъде изслушана, а желае да бъде „оправена“. Дори може да се стигне до там, че при нежелание или някакви затруднения, или проявена мудност от страна на мъжа, той задължително ще получи от нея, нужните стимулиращи и изключително ценни указания, какво точно трябва да прави. Е, при тази ситуация, кой е този дето няма да мрази да бъде постоянно и непрекъснато съветван, при това „проблемите“ нямат край. Ясно е, че всяко нещо което е без край омръзва.
Имайки в предвид горното можем лесно да си представим какво се случва, когато жената заговори за „проблемите си“, мъжът непрекъснато ще я прекъсва и ще е доста нетърпелив да предложи решение и дори ще му е трудно да се възпре, защото знае, че решението и изпълнението са негова работа. Той просто отдавана е убеден, че тя ще се почувства много по-добре, когато й бъде дадено решение на проблема, който я мъчи. Той прекрасно знае, че жената просто иска да поговори, решенията ама изобщо не я интересуват. Всеки мъж знае, че никак не е приятно да се чувства некомпетентен, да го накарат да си мисли, че се е провалил, да го обвиняват за всички проблеми. И накрая пак да повторим, жените не искат решения, а просто да поговорят за това-онова и да има някой, който да ги слуша.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар