// Вие четете...

Поведенчески модели

Защо мъжете говорят на ум, а жените едновременно?

D65„Не умее да мълчи, който умее да говори.“

Защо мъжете говорят на ум, а жените едновременно?

Когато жените сядат да гледат заедно някой филм по телевизията, те обикновено говорят едновременно на най-различни теми, включително за децата, мъжете, професията и изобщо за всичко, което се случва в живота им. Когато мъже и жени гледат заедно някой филм по телевизията, мъжете обикновено не издържат и всеки нарежда на половинката си да спре да бъбри. Мъжете могат или да говорят, или да гледат екрана, но не и двете едновременно, като в същото време просто не разбират, че за жените това изобщо не е проблем.
Ако през това време мъжът се разсее или е бил невнимателен, то той няма да пропусне, докато текат рекламите, да помоли жената да му разясни развоя на интригата във филма и да му подскаже в каква посока се развиват отношенията между героите. Това е така, защото за разлика от жената, той просто е неспособен да улови загатнатите сигнали от езика на тялото, които да му разкрият емоционалното състояние на действащите лица, при това не става въпрос само за филма, това често се случва и в живота.
За жената, както и преди, така и до ден днешен словото продължава да има конкретно и ясно предназначение, а именно – изграждане на взаимоотношения и завързване на приятелства, докато за мъжа говоренето е свързано само с излагане и предаване на факти.
Често можете да видите почти навсякъде жените да разговарят по телефона и да вършат още някаква друга дейност, която да няма нищо общо със същността на провеждания разговор. За жената телефонът е средство за общуване и свързване, докато за мъжа телефонът е уред, посредством който той може да предава факти и информация към други хора.
Няма убедителни доказателства и факти за това, че майките на момичетата са им говорили повече, щото те да са по-бъбриви от момчетата. Родителите откликват според пола на своите деца и тъй като момичетата са по-добре устроени за излъчване и приемане на говор, те просто им говорят по-често и повече, и обратното, ако майките се опитват да говорят повече на синовете си, то обикновено биват разочаровани, защото в отговор получават само твърде кратки отговори, което по същество никак не се различава от модела на поведение на бащата.
Мъжете еволюират като бойци, защитници и разрешители на проблеми. Настройката и общественото им призвание не им позволяват да показват страх или неувереност. Ето защо, когато проблемът бъде поставен, знае се от кого, мъжът обикновено го приема с думите „Остави на мен!“ или „Ще видя какво мога да направя“. Той просто няма други възможности, освен мълчаливо, на наум и с абсолютно безизразна физиономия, да обмисли и прецени решението на проблема, и чак когато открие отговора, мъжът заговаря или показва леко оживление, та да стане ясно, че е готов с решението му.
Мъжете говорят най-вече наум, разговарят със самите себе си, защото не разполагат със способността на жената да използват думите и словото за външна комуникация. Известно е, че когато мъжът седи неподвижно, мълчаливо загледан навън през прозореца, той всъщност оживено разговаря със самия себе си наум. Когато го видят да седи така, повечето жени допускат грешката да си мислят, че той скучае или няма какво да прави, затова се опитват да го заговорят или просто да му намерят работа. В такива случаи мъжът често се ядосва, защото не обича да го прекъсват, но най-вече да го притискат. Той постъпва така, не защото не желае да се заеме с новия проблем, а защото не може да прави две неща едновременно, това пък жените никак не могат, но най-вече не искат да разберат.
Ако мъжът е в компанията на друг мъж, то тогава говоренето наум не е никакъв проблем. Мъжете могат часове наред да си седят на някое събиране един до друг, без и дума да разменят, като това изобщо няма да ги притесни, все едно са на риболов. Често им доставя удоволствие след работа да поспрат и изпият по едно „на тишина“ и то ще бъде наистина на тишина. Но когато мъжът е в компанията на жена или на група жени и продължава да си говори само наум, то те вероятно ще решат, че се държи отчуждено и високомерно, че се цупи или че просто не иска да се присъедини към тях.
Следователно, ако мъжете искат да имат по-успешни отношения с жените, трябва да се научат да говорят повече на глас. Може би това е причината мъжете трудно да се обясняват и да споделят на глас чувствата, които ги вълнуват.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар