// Вие четете...

Свойства на морската вода

Защо морската вода е солена?

Соленост на морската вода.

Под соленост на морската вода трябва да се разбира общото тегло в грамове на всички твърди вещества, разтворени в 1000 г вода, при условие, че бромът е заменен с еквивалентно количество хлор, всички карбонати са превърнати в окиси и всички органични вещества са изгорени при температура 480ºС.

Изследванията показват, че съдържанието на хлор в морската вода е от 55,21 до 55,34% от всички разтворени вещества в нея. Вътрешните басейни, частично или напълно изолирани от океана могат да имат опреснени, или осолени води, както и различен солеви състав, а следователно и друго съотношение между соленост и хлор.
В Балтийско и Черно море тези различия са почти незабележими, но в Азовско и Каспийско море различията са достатъчно съществени.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар