// Вие четете...

Въпроси за времето

Защо краткосрочните прогнози за времето не винаги се сбъдват?

Средната сбъдваемост на краткосрочните прогнози с общо предназначение е от порядъка на 90%. Науката за сега не е в състояние да осигури пълна сбъдваемост на прогнозите. Това се обяснява с непълнотата на изходната информация за фактическата обстановка. Заради това, че сведенията трябва да обхващат големи територии, а метеорологичните станции за наблюдение далеч не са навсякъде. В океаните или в планинските райони те са доста разредени.
Освен това е доста трудно да се детайлизират прогнозираните условия, тъй като времето е доста разнообразно даже в пределите на един единствен град. Например, в един негов район е паднал дъжд, а в друг не е имало валежи.
Трябва да отбележим и това, че прогнозите за общо ползване зависят не само от точността на математическите разчети, но и от субективния фактор – опит и квалификация на синоптиците, тяхното умение да интерпретират получените разчети.
Хората, както е известно, понякога грешат.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар