// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Защо знаещият мълчи, а говорещият не знае?

ПЕПЕРУДИТЕ И ОГЪНЯ.

Три пеперуди, долитайки до горяща свещ, започнали да разсъждават за природата на огъня. Първата, приближавайки се до пламъка, се върнала и казала:
– Той свети.
Втората долетяла по-близо и, когато се върнала, казала:
– Той изгаря.
Третата, долитайки съвсем близо, влязла в него и не се върнала. Тя научила това, което искала да узнае, но вече не можела да го съобщи.
Получилият знание се лишава от възможността да говори за него, затова знаещият мълчи, а говорещият не знае.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар