// Вие четете...

Поведенчески модели

Защо жените живеят по-дълго?

Stres1„Вместо да кажеш „той ме обича“, по-добре кажи „аз го обичам“.“

Защо жените живеят по-дълго?

Какво още трябва да знаят жените? Например, знаят ли жените, защо мъжете непрекъснато прищракват с дистанционното по телевизионните каналите. Жените наистина „най-обичат“ мъжът до тях, да седи мълчаливо пред телевизора и да прехвърля една през друга телевизионните програми, при това без да се задържа достатъчно дълго на някоя от тях. Какво си мисли тя, когато той е завзел дистанционното „седи си нашият, гледа втренчено в екрана и само прищраква по каналите, защо не се задържа ето на тази или онази програма“. А истината е такава, когато мъжът постъпва така, всъщност той се явява в ролята на „мислител“ и често дори не забелязва какво точно дават по отделните канали, но затова пък не само се опитва, а и го прави, като успява бързо да долови най-важното във всяка мярнала се пред погледа му история. Отговорът е на тази ДА, на тази НЕ, тоест интересно, не е интересно.
На практика какво точно се получава, докато щрака с дистанционното, той всъщност се освобождава от напрежението, забравя собствените си терзания по нерешените си проблеми, опитва се да разбере как другите решават техните, тоест търси подходящ модел за подражание. Погледнато от тази гледна точка проблемът не е в самия проблем, а проблемът е с жената, как тя ще оцени неговата способност за решаване на нейните проблеми, разбирай общите ни проблеми, доколко той отговаря на нейните изисквания за способен мъж. В края на краищата, какво точно искат жените.
Жените напротив, те не си играят с дистанционното, те си избират една програма, гледат я от край до край, следят сюжета, изследват чувствата и взаимоотношенията на героите, но на практика те по същество сравняват своя модел на поведение с този на другите, както и този на нейния „осигурител“ на блага. Ако нейната самооценка е висока, а оценката на „изпълнителя на желания“ е ниска, тя непременно ще потърси друг, който има по-големи възможности за доставка на „блага“, първо и основно за децата, след това за нея и ако му останат някакви възможности, ще има и за него. Изглежда, че мъжете живеят в по-голям стрес, отколкото жените, иначе продължителността на живота при мъжете щеше да е по-голяма от тази при жените.
Жените трябва да разберат, че когато мъжете здраво са стиснали дистанционното, това означава, че те наистина имат проблем, те просто не чуват и не запомнят почти нищо от това, което им се говори. Затова всеки опит на жената да разговаря с тях в такъв момент е не само труден, но и напълно безсмислен. Затова умната и тактична жена сама ще открие подходящия момент, за да успее да пробута в съзнанието на способния си мъж новата си идея, при това тази идея има много голяма вероятност да бъде осъществена, без съпротива от негова страна и най-вече в срок.
И накрая жените трябва да помнят, въпреки своята женска нагласа, че в продължение на милиони години неговите прадеди са седели безизразно и мълчаливо пред огъня в пещерата или на някоя скала, мислейки за утрешния ден. Мъжете не стоят ей тъй без работа, те дори когато спят търсят решение на общите проблеми, затова жените трябва да знаят, че подобно поведение е съвсем естествено за тях. Когато мъжете мълчат, мислейки за решението на проблемите, те всъщност се чувстват напълно добре и съвсем уютно, защото жените знаят, че мъжете не трябва да бъдат обезпокоявани и че те само така са в състояние да ги решат.
Много често се срещат майки, които да се оплакват, че синовете им не искат да разговарят с тях. Дъщерите им се връщат от училище и още от вратата изливат всичко, което им е на сърцето и на душата, независимо дали е важно, или не. Но мъжете са по-различни, те могат и знаят „да правят и оправят нещата“, затова ако една майка иска да общува повече със сина си, то тя трябва да се включи към някаква обща дейност с него и именно тогава е времето, когато тя ще успее да разговаря с него.
Момчетата не обичат особено много визуалния контакт, но за разлика от тях майките го обожават. По тази причина момчето може да избегне прекалено продължителния визуален контакт, но все пак на него от време на време ще му се налага да прекъсва заниманията си, за да отговори на някой въпрос. За момчето ще е трудно да върши две неща едновременно, но въпреки това, така по-лесно ще успеете да го предразположите да говори. Същата стратегия може да бъде приложена успешно и към някой мъж, но внимавайте да не се превърнете в досадна любопитка, като не го заговаряте в крайно отговорния за него момент, какъвто е подмяната на някоя изгоряла крушка например, образно казано!
Ако на мъжа му се стори, че жената е в стрес или че има проблем, той постъпва така, както би постъпил спрямо друг мъж. Той се оттегля, за да й даде възможност да остане насаме със себе си и да реши проблемите си. В такъв случай разговорът би изглеждал по следния начин. Той: „Всичко наред ли е, мила?“, на което тя отговаря: „Да, просто прекрасно…“, което обаче е индиректно изказване на следната мисъл „Ако ме обичаш, попитай ме какво точно има“. Но тъй като, той не си служи с индиректна реч ще каже: „Добре, тогава“, но щом всичко е наред, аз ще си върша пък моята работа. В тази ситуация тя си мисли: „Той е безразличен и безсърдечен“ и вече е ясно какво се случва, тя ще си потърси друг слушател с когото на дълго и на широко ще обсъждат, как се чувства тя и колко нечувствителен е той. Но ситуацията може да има и друго развитие, ако мъжът усети иронията в нейното „просто прекрасно“, особено ако е изстреляно и със съответната интонация, иначе казано ситуацията ще се превърне от дипломатична в предвоенна.
До неотдавна мъжете никога не са се сблъсквали с проблемите, с които е принуден да се справя съвременният мъж. За да покаже, че обича жена си и семейството си, мъжът просто е правел това, което открай време са правели всички мъже, а именно, всяка сутрин е отивал на работа, за да осигури прехраната. Така е протичал животът хилядолетия наред и за повечето мъже такъв модел на поведение е напълно естествен. Но в повечето случаи, мъжете и жените работят наравно, така че от мъжа вече не се очаква да осигурява сам и изцяло препитанието на семейството. Затова пък от него вече се изисква той да приеме по-голяма част от общуването, умение, което е присъщо повече на жената.
Иначе казано, еманципирайки се, жената стана повече мъж, а мъжът повече жена. Лошата новина за мъжете е, че от една страна жените се стремят към мъжкия модел на поведение, но от друга, повече желаят мъжът до тях да е истински. Всъщност, знаят ли жените, какво точно искат, силен мъж или добра приятелка. Именно тази неопределеност на модела на поведение на жените, до голяма степен обърква мъжете и по тази причина голяма част от тях се научиха да се държат като добри приятелки, пренебрегвайки естествената си същност. Наблюдавайки еволюционната тенденция на развитие на мъжа и жената, изглежда, че добра новина няма, но знае ли човек, дано природата се окаже по силна и постави мъжът и жената там където им е мястото.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар