// Вие четете...

Роли в живота

Защо жената е отговорна, призвана и може?

Stres22„Успехът на говорещия зависи от ушите на слушащия.“

Защо жената е отговорна, призвана и може?

България очевидно преживява най-дълбоката си национална катастрофа в цялата своя многохилядна история. Тя, също очевидно, е локална проява на тоталната световна криза, дължаща се от егоизма и безлюбието, на потребителството и бездуховността на сегашната цивилизация. Кризата и катастрофата носят огромни опасности и шансове, но изискват качествена и самокритична преоценка на ръководните ни досега идеи, теории, понятия, ценности, цели и средства за постигането им.
След като е ясна причината за световната и българската кризи, трябва да се потърсят виновните за тях и отговорните за правилния изход. Виновните също се знаят, това са политиците, деловите среди, администрацията, мафиите и конспирациите, както местни, така и глобални. И отговорните се знаят, духовната интелигенция, жените, моралните професионалисти, а накрая отново силните на деня.
Специфично е мястото на жените. Очертава се, че всъщност именно те са реалната сила, която може и е призвана да спаси света, тоест да не допусне в прехода към новата култура да се пролее кръвта на стотици милиони и даже милиарди, живите да понесат огромни страдания, голяма част от материалните постижения да се разруши.
Защо жената е отговорна, призвана и може ?
Няколко са причините за такава роля и отговорност на жената. Главната е, че тя е по-добрата, носителката на любовта, раждаща и поддържаща живота и бъдещето. Тя е топлата, толерантната, великодушната, прощаващата, състрадаващата. Тя има огромна и дълбока интуиция за дълбокото и истинното, за миналото и бъдещето, тя отрано вижда опасностите и възможностите и взема необходимите мерки.
Просто жената е по-близо до човека на новата култура, който утре ще населява и управлява Земята.
Втората важна причина за такава роля на жената е, че главно тя формира новото поколение, което неизбежно поема и определя бъдещето на човечеството. Какво е нейното психо физическо и емоционално състояние при зачеването, какво мисли, яде, пие, изживява, вижда, чете, в каква среда е жената в бременността, какво вътрешно истинско отношение има към детето и бащата още преди зачеването, през бременността и след това, какво е емоционалното и духовното й отношение към реалността. Всичко това формира качествата, ценностите и съдбата на детето в съчетание с личната му карма.
Третата причина за тази висока роля на Жената е, че силните на деня мъже са обиколени от много жени: майки, сестри, приятелки, съпруги, дъщери, колежки. Ако те заедно имат определено отношение към добро или зло, могат да променят всеки мъж.
Четвъртата причина е, че жената знае твърдо: обществото и хората ще са добре и щастливи, само ако семейството е добро, а то може да бъде добро, само когато двамата имат високи духовно морални ценности и вяра в Бога, когато гледат заедно в една посока и вървят към нея: идеалите, Бога, Доброто, Любовта, Мъдростта, Истината, Красотата. Ако не тези ценности, а другия човек е в центъра на вниманието и привързаността ти, семейството не може да бъде стабилно и хората щастливи. Те ще се грижат един за друг и ще бъдат добре само след като се грижат за висшите ценности, посочени по-горе.
За да се реализират тези потенциал и отговорност на жената, необходимо е тя да стане равноправен партньор на мъжа. Всеки трябва да върши с предимство дейностите, за които има повече качества, всеки трябва да помага на другия в неговите отговорности, всеки трябва с любов и търпимост да коригира другия.
С тези качества и отговорности на жените всъщност се очерта и тяхното предателство. Преди всичко те приеха ценностите, наложени от мъжете потребителството, удоволствието на тялото, властта, платената любов. Те станаха слугини и любовници, а не партньори и приятели. Те не се научиха как се правят и формират деца, макар че това е известно и беше посочено по-горе. Те изневериха на женската си природа и се състезават с мъжете в мъжките им роли и дейности, много често надминавайки ги. Те безсъзнателно и безропотно помагат на Злото, водят ни към близките вече жертви и страдания.
Многобройните български и световни женски организации не се издигнаха до истинските проблеми и отговорности на епохата. Затова е необходимо жените, да осъзнаят своята отговорност за осъществяване на истинската роля на жената днес.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар