// Вие четете...

Подводен риболов

Защо е трябвало да се използват приспособления?

„Преди да стреляш, трябва да напълниш колчана със стрели.“

Но, както вече заем това не е било достатъчно, било необходимо да се увеличи скоростта на гмуркане. За тази цел човекът е започнал да използва различни приспособления, поставяйки ги на краката си, той е успявал да извади по-големи, както по обем, така и в количество морски продукти за по-кратко време.
Но и това не било достатъчно, наложило се е да се търси начин да се избегне въздействието на морската вода върху очите на гмуреца. Било нужно да се подобри видимостта, тоест да се постигне по-голяма яснота за по-лесното и бързо откриване на съответните морски продукти.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар