// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Защо е необходимо комплексно изучаване на системата океан – атмосфера?

Възможности за комплексно изучаване на системата океан – атмосфера.

Вече у никого не възниква съмнение, че е необходимо комплексно изучаване на системата океан – атмосфера, тъй като и двете подвижни обвивки на нашата планета са подложени на външни въздействия, реагират им като единна система, обладаваща способност да развива вътрешни автоколебателни процеси, достигащи значителни мащаби.

Поради това в последните година са извършени голям брой експериментални изследвания на процесите, определящи взаимодействието на океана и атмосферата. Достигнати са определени успехи в създаването на теорията за термодинамичното и динамично взаимодействие на океана и атмосферата.

Атмосферата и океана не са изолирани среди – между тях протича непрекъснат обмен на количества на движение, топлина, влага и соли. Характерът на обмена на повърхностите на раздела океан – атмосфера се определя от турбулентността в прилежащите към раздела слоеве – граничните слоеве на океана и на атмосферата, които се характеризират с големи вертикални градиенти на скоростите.

Най-съществена причина за възникването на граничните слоеве служи скокът на плътност на границата на раздела вода – въздух. Под влияние на турбулентното въздействие на въздушния поток връхния слой вода се привежда в движение, което се предава към ниските слоеве и постепенно затихва.

Интензивността на турбулентност в двата гранични слоя зависи от вертикалните градиенти на скоростта и плътността, която на свой ред влияе на турбулентността. Поради това в граничните слоеве на атмосферата и на океана не бива да се считат за независими нито разпределението на скоростта и плътността, нито интензивността на турбулентност. Те трябва да се определят съвместно по зададени външни параметри.

При комплексно изучаване на системата океан – атмосфера, особено внимание трябва да се отделя на зоната на техния непосредствен контакт.

Най-добре е разработен въпросът за взаимодействието на океан – атмосфера, въпросът за тяхното топлинно взаимодействие. Този въпрос е намерил своето изражение в учението за топлинния баланс на океана и атмосферата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар