// Вие четете...

Чувства и власт

Защо всички се стремят към властта?

„Хората приветстват недостойния за приветстване, почитат недостойния за почит, общуват с недостойния за общуване – това е властта на парите.“

Защо всички се стремят към властта?

Разбирателството и принудата са в основата на съществуването на съвременното ни общество. Всички имаме нужда да се разбираме, но в същото време се стремим към властта. Властта се постига, чрез принуда, ако разбирателството не върши работа и не дава възможност на желаещия властта да управлява дадена общност. Принудата се постига чрез предизвикване на съответните чувства в обекта на управление и в същото време е ясно, че разбирателството ще трябва да остане на заден план. Чувствата, които власт имащите се стремят да предизвикат у нас, както могат да бъдат като заплаха, така могат да бъдат и като благодарност за нашето оцеляване. Както вече знаем, че нашето оцеляване има пълен приоритет в нашия модел на поведение и именно заради това чувствата имат толкова голямо значение за упражняването на властта над нас. Всички хора, без изключение се стремят към властта, защото тя им дава сигурност за тяхното оцеляване, но освен нуждата за оцеляване хората се стремят и към удоволствия, а власт имащите не само са най-близко, но те плуват в тях.
И все пак, ако съществува нужда, която да е най-характерна за всички представители на човешкия род, това без съмнение е властта. Като част от стремежа си за оцеляване, някои хора имат нужда от любов, други се нуждаят от лична свобода, а трети изпитват удоволствие при научаването на нови неща, но в края на краищата всички обичат удоволствията и забавленията. В нашето общество някои хора желаят власт заради самата власт и това е уникално явление за човешкия род.
Животните стават агресивни, когато се чувстват заплашени, търсят секс за самите себе си, храна за себе си и за своите малки, но вършат това за оцеляване, а не заради някаква власт. Когато животните имат достатъчно храна и не са тласкани от хормоните си, те са подчертано миролюбиви. Ние хората, сме единственият животински вид, който се мотивира от желанието за власт. Именно тази нужда подменя потребността за оцеляване, обикновено на доста ранен етап от живота ни и това се превръща в основен приоритет – власт и управление.
Много хора признават, че са напълно задоволени и разполагат с всичко, което човек би могъл да пожелае, но въпреки това продължават да трупат блага, а и власт, търсейки удоволствието от самия процес, макар да знаят, че натрупването у едни почти винаги означава лишение за други. Дори старите приятелства са под заплаха, когато единият приятел иска и има повече власт от другия. Трудно е да останеш приятел с човек, който е напълно погълнат от алчност и стремеж към власт. За мнозина тези чувства са неутолими. Искаме винаги да побеждаваме, да управляваме, всичко да става така, както го желаем, да нареждаме на другите какво да правят, да ги контролираме, докато го правят, и да ги караме да го вършат така, както според нас е правилно. В преследването на властта мнозина не изпитват никакви колебания относно правилността на това, което правят, дори когато става въпрос за разбиване на семейство, унищожаване на общност, общество дори нация. Не са редки случаите, когато тези хора не се спират дори пред убийство.
Живеем в общество, в което властва външният контрол. Ето защо именно власт имащите определят нашата действителност, въпреки че тяхната дефиниция често е вредна и болезнена за останалите. Сама по себе си властта не е нито лоша, нито добра. Разликата е в начина, по която тя е придобита, дефинирана и използвана.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар