// Вие четете...

Времето

Защо времето е талкова разнообразно?

Защо времето е талкова разнообразно?

Наистина защо? Източник на топлината, идваща на Земята, винаги е бил един и същ, количеството на слънчевата енергия достигаща Земята на практика е непроменлива, така както е непроменлива формата на Земята, нейната повърхност и газовия състав на въздушната обвивка на нашата планета. А времето е разнообразно не само на различните места на планетата, но и във всяка нейна отделна точка, и не само в различните сезони, но даже и в продължение на един ден, а дори за час.
Причините за разнообразието и непостоянството на времето са толкова много, че списъкът им може да представлява една цяла книга. Но, като най-важни трябва да се посочат две основни: първо, изключително подвижната атмосфера и второ, огромното количество, така наречените метеорологични величини и явления, определящи състоянието на времето за някакъв определен момент или период. И всичките тези величини (температура, влажност, вятър, налягане, облаци и прочее) и явления (проливен дъжд с гръмотевици, бури, виелици, мъгли и т.н.) са взаимносвързани, като изменението на който и да е от тях, води до изменение на другите. Например, ако развитието на процесите в атмосферата води към изменение на облачността, то тя ще повлече след себе си и изменение на температурата, влажността, валежите, вятъра, бурите, мъглите и др. От тук и нестабилността на времето и неговото разнообразие.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар