// Вие четете...

Поведенчески модели

Защитни психични механизми.

„Опитът се придобива скъпо, но глупаците нищо друго не може да ги научи.“

Защитни психични механизми.

Има ли наистина причини поради които ние не се разделяме с нашите „би трябвало“. Тези ползи, както и ползите, свързани с всички слаби модели на поведение в основата си са само погубващи, но въпреки това създават система от защитни психични механизми.
Като следвате всички свои „би трябвало“, вие имате утешението, че сте „добро момче“ или .„добро момиче“. Можете да се потупате по рамото за послушанието си. Това е ползата, която се връща назад към по-ранен период от развитието ви. Тогава сте били възнаграждавани с одобрение за добро поведение, което означава, че някой друг е определял вашите правила на живот.
Като изпълнявате външното „би трябвало“, можете да припишете отговорността за бездействието си на него вместо на самия себе си. Дотогава, докато изтъквате „би трябвало“ като причината за това, което сте или не сте, вие можете да се изплъзвате от опасностите на които бихте се изложили, ако се осмелите да се промените. Следователно вашите „би трябвало“ ви пречат да растете.
Вашите „трябва“ ви позволяват да манипулирате другите хора. Като кажете на някого, че това би трябвало да се направи така, вие можете да го накарате да го направи така, както вие искате.
По-лесно е да се извади едно „би трябвало“, когато се чувствате неуверен в себе си. Когато Аз-образът ви избледнява, „би трябвало“ се превръща във вашата опора.
Можете да продължите да изпитвате самодоволство от поведението си и да запазите враждебността си към другите, неспазващи тези „би трябвало“, които вие сте избрали за себе си и за останалия свят. По този начин вие пораствате в представите си за сметка на други хора, които не се подчиняват на моделите, свързани с правилата.
Можете да си спечелите одобрение, като се съгласявате. Приятно ви е, когато се нагаждате, а това е, което открай време ви казват, че „би трябвало” да правите. Тук също се промъква потребността от одобрение.
Докато се насочвате към другите и живеете с техните успехи и неуспехи, не ви се налага да работите над себе си. Когато имате своите „герои“, лошото ви мнение за самия вас се подкрепя и ви позволява да се изплъзнете от необходимостта да работите над себе си. Дотогава, докато „героите“ могат да имат заслуга за положителните ви чувства или вина за отрицателните ви чувства, не е необходимо вие да поемате тази отговорност. В този случай цената, която имате в собствените си очи, действително е цената, която имате в очите на другите и затова тя е мимолетна и временна. Тя зависи от всички онези велики хора и от това, което ще направят за вас.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар