// Вие четете...

Защита от манипулации

Защита, чрез уточняване и многократно повтаряне.

„Чуждата жена на всички се струва девица. Където са се събрали десет жени, там е съдебната палата.“

„Уточняване”

Изненадата е много ефикасен фактор в борбата. Хората, които я използват умело, могат да постигнат много добри резултати. Този метод се прилага и от работещите в специалните службите, и от престъпниците. Внезапните грабежи са точно от този тип.
„Уточняването” е метод „психологическото самбо“ и в този случай е ефективен контра удар. Започнете да задавате най-обикновени и повърхностни въпроси – онези, които ви идват най-напред на ум.
Какво става през това време? В момента в който започнете да задавате въпроси, по-точно да произнасяте някакви думи, да ги свързвате в изречения и то с определена интонация, вие карате собствения си мозък да се включи, разума ви да започне да работи. Разумът и емоциите често „работят в противофаза”. Колкото повече емоции има, толкова „по-замъглен” е разумът и обратно – колкото е по-ясна мисълта, толкова са по-малко емоциите. С връщането на разсъдъка ви, емоциите отстъпват и вие започвате да контролирате своите действия, като не изпълнявате онези от тях, които могат да ви навредят. Този метод ви позволява да получите информация, която може да ви е полезна за в бъдеще.

„Многократно повтаряне”

Методът е ефективен, когато вие достатъчно бързо и точно сте намерили фразата, която трябва спокойно и уверено да повторите няколко пъти, без да променяте интонацията си. Когато използвате този метод е много важно да овладеете емоциите си и да запазите първоначалната си интонация. „Многократното повтаряне” показва на манипулатора, че при вас всичко е под контрол и че сте готови да повторите фразата си поне сто пъти. Вие няма да се разколебаете и да се откажете от избрания си модел на поведение, независимо от хитрините до които прибягва вашия опонент.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар