// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Защита на морската среда от замърсяване.

„Дори и само признаците за добро време са приятни.“

Сред важните задачи се явяват метеорологичната и океанографска поддръжка по защитата на обкръжаващата морска среда от замърсяване на морето по пътя на предоставяне на хидрометеорологична информация от организациите, занимаващи се с работи по ликвидирането на аварийни ситуации, свързани с изхвърляне на различни замърсители в морето. За прогноза на разпространение на замърсяването в морето е необходима информация за текущото и очакваното хидрометеорологично състояние на повърхността на морето и атмосферата над него, преди всичко информация за вятъра, вълнението, теченията и приливите, а също информация за морския лед и неговия дрейф.

В открито море замърсяването често е свързано с аварии на танкери и последващ разлив на нефт. В крайбрежните води и на шелфа замърсяването може да бъде свързано с работата на сондажни и нефто газо добиващи платформи, а също изхвърляне в морето на стопански и промишлени отпадъци.

С цел ефективно осигуряване на метеорологична и океанографска поддръжка на операции по реагирането на аварийни замърсявания на морската среда и във връзка с международния характер на такива операции през 1994 година е била създадена операционна система за поддържане на операции, свързани с морски инциденти (МПЕРСС). Всички океани и морета са били разделени на зони на отговорност на националните метеорологични служби. Тези зони съвпадат с зоните от ГМССБ, но не включват водите, намиращи се под национална юрисдикция.

Поддръжката на операциите по защита на морската среда от замърсяване включва:

– метеорологично и океанографско осигуряване с прогнози и предупреждения за състоянието на повърхността на морето в зоните, подложени на замърсяване;

– наблюдение, анализ и прогнози на специфични, метеорологични и океанографски величини, необходими за въвеждане в модели, описващи движението, дисперсията, дисипация (разсейване) и разтваряне на морските замърсители;

– достъп до националните и международните средства за телекомуникация;

– други видове оперативна поддръжка.

С цел предотвратяване на замърсяване на морската среда в резултат на аварии и (или) разлив на нефтопродукти по причина на въздействие на опасни хидрометеорологични явления не се допуска работа на кораб или морска платформа без да бъде получена от териториалните органи хидрометеорологична, а по акваторията на замръзващите и арктическите морета ледова информация, необходима за вземане от капитана на правилното решение. Това е регламентирано от документите на Техническия надзор.

В прогностичните подразделения се осъществява оперативната дейност, която се явява основна за предотвратяване и обслужване на извънредни ситуации, възникващи при замърсяването на моретата и океаните. Тази дейност, в частност, включва в себе си:

– получаване и обработка на морска хидрометеорологична информация;

– постоянен мониторинг на хидрометеорологичната информация за Световния океан;

– съставяне на морски хидрологични прогнози с различен предварителен период и щормови предложения за океана и морето;

– превеждане на корабите по препоръчителни курсове;

– обслужване на ледови морски операции в Арктика и Антарктика.

Така в определена дейност на Държавно учреждение „Хидрометцентър на Русия” за тези цели се използват следните основни технологии и методи:

– технология за оперативната глобална прогноза за ветровото вълнение и зиб. Оперативното издаване на прогнози за вълнението в Световния океан за три денонощия се осъществява на основата на прогностичните полета за вятъра и налягането, изчислени по глобалния спектрален модел на Хидрометеорологичния център на Русия;

– технология за оперативна краткосрочна прогноза за щормовите нагони и течения в Каспийско, Баренцово и други морета;

– технология за оперативно дългосрочно прогнозиране на ледовите условия на Бяло, Балтийско, Черно, Азовско, Каспийско, Охотско, Японско и Берингово море;

– технология за привеждане на корабите по препоръчителните курсове включва обзор за времето, прогноза за атмосферните условия, Привеждането на корабите по препоръчителните курсове позволява намаляване на риска за възникване на аварии на танкери и последващо разливане на нефт.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар