// Вие четете...

Управлението

Заговорът е естествено явление.

Soc46„Мерзостта и парите винаги вървят заедно.“

Заговорът е естествено явление.

Настойчивият репортер Дани Казолеро, който плати със своя живот за опита си да разследва дейността на огромното, за конспирирано финансово чудовище, наречено от него безчувствен октопод, съобщи на всички заинтересувани, че пипалата на това чудовище се простират във всички посоки на земното кълбо. При сегашния смайващ технически напредък и наличието на нови комуникационни средства, появяването на заговор в нашата епоха е много по-вероятно, отколкото в която и да било друга историческа епоха.
Сега само няколко часа след взимане на решение за необходимостта от среща заговорниците могат с лекота да достигнат всяка земна точка със самолет; нещо повече, съставът на личните срещи може да се разшири или да се промени от теле конференции, които позволяват на всеки участник да наблюдава протичането на съвещанието върху екран, без да е необходимо да напуска удобната, тапицирана с орехова ламперия зала за конференции.
Освен това върху бързата комуникация и координация, управлението и контрола може да се влияе чрез светкавична зашифрована и запазена в компютърна мрежа. Може да се използва факсът за незабавно изпращане на документи в стотици градове по света.
Ясно е, че заговорниците не трябва вече да пътуват с бавни параходи, влакове или други тромави превозни средства, за да се срещат в опушени стаи и да кроят там коварни и злостни заговори за превземането на властта и контрола над човечеството. Вместо с тях те разполагат с високо специализирани средства, които могат да използват за координация и надзор над гигантската, световна империя, създадена от Тайното братство.
Всъщност фактът, че хората конспирират и заговорничат, за да спечелят повече пари и да постигнат общи цели, е нещо естествено. Когато някой оспорва тази естествена склонност на хората към организиране на заговори не само че разсмива, но и учудва. Без съмнение световната история дава достатъчно примери. Само през XX век бяхме свидетели на заговора на Мао Дзедун и няколко комунисти, които вдигнаха бунт в покритите със снегове планини на Манджурия и бързо покориха 600 милиона (а сега над милиард) души.
Комунистическите наследници на диктатора Мао продължават да заседават в тържествени зали, владеейки обширната си източна империя и подлагайки 20 процента от човечеството на най-подли и жестоки форми на преследване, терор и контрол.
Наблюдавахме и в наше време как малка група заговорници, ръководени от човек на име Хо Ши Мин, разби първо японците, после французите, а в края на краищата премери сили с половин милион американски бойни единици в десетгодишна борба за влияние във Виетнам. Казано между другото, макар че американските войски не бяха непосредствено разбити на бойното поле, заговорниците победиха, когато президентът на Съединените щати Ричард Никсън реши да се оттегли от конфликта.
Също по наше време бяхме свидетели на най-убийствените зверства и кланета, които някога са били извършвани над невинни мъже, жени и деца. Говорим не само за масовите убийства на хора в концентрационните лагери на Адолф Хитлер и плановете му за безжалостна ликвидация на завладените европейски народи, но и за Пол Пот, чудовището на Червените кхмери. Именно Пол Пот изпрати милион свои съграждани в местата за екзекуция в Камбоджа, където ги убиваха с изстрел в тила, пребиваха ги с тояги, или по други, неизразимо чудовищни начини.
Трябва ли да напомним на читателя, че Адолф Хитлер дойде на власт, подкрепен от неголяма банда заговорници, известна като нацистките „кафяви ризи“? Необходимо е да помним, че Пол Пот, този отвратителен камбоджански гангстер, също стигна до властта след създаването на малко конспиративно движение и след въстание, което му позволи да завладее столицата Пном Пен и да обхване с желязната си прегръдка върху всички провинции на този беден южноазиатски народ.
Не бива да забравяме и за появяването в Москва през 1917 г. на комунистическата диктатура на Лениновия авангард. Ленин, а след това и Сталин, бяха партньори в конспиративен заговор, към който принадлежаха отначало само шепа, решени на всичко, безогледни марксисти. Плащаха им тайните сдружения от Германия и Америка. Отвратителната им кампания по прочистването на „матушка Русь“ и постигането на световно господство, струваше около 100 милиона човешки създания, унищожени или брутално елиминирани от нормалния живот в чистки през краткия период само от 76 години.
Следователно не можем да оспорим, че заговорите, създавани в наше време, са довели до огромни промени в обществата и управленията. Не можем да отречем, че тези промени са предизвикали смъртта и страданията на безброй хора. И все пак се намират хора, които и днес отричат правдоподобността на съществуването на заговор.
В Библията се съдържа предсказание, което се отнася непосредствено за големия световен заговор, който в този момент заплашва човечеството. Това предсказание трябва да съживи интереса на хората към Словото Божие. Ето само няколко необикновено точни библейски предсказания, отнасящи се до заговора в последните дни преди второто пришествие на Исус:
1. Световен заговор: заговорът ще бъде огромен, със световен обхват, с участието на много хора, езици, етнически групи и народи. „Той ще пояжда цялата земя.“ (Откровение 13:8, Книга на Даниил 7:23)
2. Илюминистка религия: заговорниците ще вярват в чужд „бог на стихиите“, а не в персонален Бог. Религията им ще бъде универсалистична, тайнствена религия. (Книга на Даниил 11:36-39; Второ послание до Солуняни 2)
3. Масова хипноза: с хората по света ще бъде извършено „действие на заблуда“, за да повярват в „лъжата“. (Второ послание до Солуняни; Книга на Исая 28, 29; Откровение 13:14)
4. Управляващ елит: малка група хора ще контролира целия свят. Десет водачи, които имат „една мисъл“ и ще дадат „съюзени своята сила и власт“ на един най-висш предводител. (Книга на Даниил 11:23, Откровение 13:8,17:12-17)
5. Международен икономически ред: най-богатите ще просперират, благодарение на парите и международната търговия. (Откровение 13:16, 17:18; Книга на Йезекиил 28:16)
6. Заговор на парите: заговорниците ще спечелят богатството и имуществото си чрез ограбването на другите хора. Ще контролират пазарите на благородни метали (злато и сребро). (Послание на св. Яков 55; Книга на Даниил 11:37-38)
7. Окултизъм: заговорът ще използва умения (вълшебства) и магии, за да увлече масите. (Книга на Исая 44, Книга на Даниил 8:23-25, 11:37-38; Първо послание до Тимотея 4:1-3)
8. Измама: измамените маси ще се съгласят със започването на Нов световен ред, скроен от елитарната клика. (Книга на Даниил 11:23-32; Книга на Исая 28:15-18; Откровение 13)
9. Кризи и хаос: заговорниците ще провокират кървави и унищожителни войни, бедствия, глад, липса на гориво, замърсяване на околната среда и атомна катастрофа. (Откровение 6; Евангелие от Матея 24:21; Книга на Захария 14:12; Книга на Исая 1:7,12,24:6,25:5)
10. Крайно поражение: накрая заговорниците ще бъдат победени, защото Бог е и винаги ще бъде господар и владетел. Позволява на заговорниците да съществуват, единствено за да се изпълни волята Му. (Послание до Филипяните 2:9-11; Книга на Даниил 7:27, 28:18; Откровение 19; Първо послание на св. Йоан 5:4)
Британецът А. К Честъртън, който преди четвърт век подробно изследва основите на световния заговор, е направил в книгата си „The New Unhappy Lords: An Exposure of Power Politics“ (Новите нещастни господари: демаскиране на политиката на властта“) следната еднозначна декларация: „Твърдя смирено, че написаното на тези страници доказва съществуването на заговор, който възнамерява да унищожи традиционния западен свят. Това ще бъде първата стъпка към натикването на човечеството като стадо овце в една обща тиранична световна кошара.“
Трудът на Честъртън за заговорниците доказва, че те са започнали „див щурм срещу патриотизма“. Авторът разкрива, че планът на заговорниците е да „упоят всички останали народи до поглъщането им от федерални тела от типа на Европейската икономическа общност, а след това и от Световна федерация“.
Не е ли знаменателен фактът, че от публикуването на книгата на Честъртън преди около 25 години, разкритите от него скрити цели на Тайното братство, са точно реализирани пред очите ни? Не стига това, ами дивашкият щурм срещу патриотизма и поглъщането на народите от общности като Европейската икономическа общност (ЕС) и Северноамериканската зона за свободна търговия, както и създаването на Тристранната комисия, която разделя света на три региона, се засилиха. Поради това няма съмнение, че анализът му е точен.
Вземайки предвид специализираните средства за комуникация и свръх бързите средства за транспорт, с които разполагат сега заговорниците, мисълта за заговор е много по-правдоподобна и реална, отколкото когато и да било. Още преди 25 години Честъртън отбеляза, че финансовата мощ е на разположение на все по-малка група хора.
„Парите и кредитният монопол са контролирани от твърде ограничен брой хора“ – твърди Честъртън.
Ако се вземе предвид човешкият стремеж за притежаване на повече пари и естественото желание за упражняване на все по-голяма власт, е естествено, че хора с подобен начин на мислене действат заедно, за да се обогатят взаимно.
Честъртън отбелязва: „Накратко казано, ако няма заговор, защо няма заговор? Защо природата не търпи друг вакум освен този? Ако съществуват средства за контролиране на живота и съдбата на човечеството, а те напълно сигурно съществуват с пълна сигурност, защо не се използват? Навярно не поради липса на безскрупулни манипулатори.“
С други думи, логично е, че всички опасни хора, участващи в подли тайни сдружения, заговорничат, за да постигнат общата си цел, особено когато в играта влизат парите. И както отбелязва прозорливо Честъртън, съвсем сигурно е, че сега не липсват безскрупулни манипулатори. По-скоро можем да допуснем, че от времето на публикуването на книгата на Честъртън броят на безскрупулните манипулатори, на корумпираните политици и финансовите мошеници е прекрачил и най-смелите представи.
Честъртън завършва работата си за тайния елит със следните думи: „Съществува заговор със световни мащаби и ако не победим заговорниците, без оглед на съпротивата, не би ни останало нищо друго, което да предадем на следващите поколения освен перспективата на робството.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар