// Вие четете...

Времето и Океана

Зависи ли температурния режим на атмосферата от океана?

„Старай се да спечелиш и от неуспеха. Умният се надява на делата си, глупавият просто се надява.“

Какво е влиянието на океана върху температурния режим на атмосферата?

Световния океан се явява устойчиво работещ нагревател на земната атмосфера. Неговата повърхност отразява незначителна част от падащите на Земята слънчеви лъчи, като по-голямата част от слънчевата топлина се поглъща от водите на океана. Събраната през лятото топлина, океанът постепенно я отдава на атмосферата през студения период на годината. Това се случва многократно, океанът нагрява въздуха непосредствено над своята повърхност, излъчвайки топлина, която пък се поглъща от съдържащата се във въздуха водна пара и въглероден двуокис, отдава топлина за превръщане на водата в пара, която при своята кондензация нагрява въздуха и накрая отдава топлина във въздуха заедно с водните пръски, понасяни с вятъра при вълнение. Разбира се, че с въздуха взаимодейства и го нагрява не цялата водна маса, а само неговият повърхностен слой. Измененията на температурата на водата на повърхността на океана в десети от градуса, има реално значение.

До колко слънчевите лъчи могат да нагреят водите на океана?

Слънчевите лъчи нагряват само горния слой от водата, при това само на няколко метра в дълбочина. Нагрятата вода не се спуска в дълбочина, тъй като нейното относително тегло е по-малко от това на по-студената в дълбочина. Смесването на водата при вълнение на морето в някаква степен способства за разпространение на топлината от горния към долния слой. По този начин в тропическите морета повърхностния слой вода може да достигне до температура от 25ºС, но на отделни участъци тя може да е даже до 28ºС, но на дълбочина 1 км тя не превишава 5ºС. Годишната амплитуда на измененията на температурата на водата на океана в умерените ширини на северното полукълбо превишава 10ºС, а в южното – 5ºС. Сезонните колебания на температурата на водата в океана се усещат, като значителни на дълбочина 100 м, а на дълбочина 200 м годишните колебания достигат едва няколко градуса, като минималната температура се наблюдава към края на лятото.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар