// Вие четете...

Поведенчески модели

Жените разговарят, мъжете реагират.

Stres35„Най-силна е онази жена, която може да си овладее езика.“

Жените разговарят, мъжете реагират.

Когато жените говорят за проблемите си, мъжете обикновено са резервирани. Мъжът приема, че жената разговаря с него за проблемите си, защото го смята за първопричината за тяхното съществуване. Колкото повече проблеми поставя тя, толкова по-обвинен се чувства той и не разбира, че тя говори, за да почувства облекчение. Мъжът не осъзнава, че тя ще му бъде благодарна, ако просто слуша.
Мъжете разговарят за проблемите си само по две причини, тоест ако обвиняват някого или ако търсят съвет. Ако жената е наистина разстроена, мъжът приема, че тя обвинява него за неудачите си. Ако изглежда по-малко потисната, той приема, че го моли за съвет.
Щом реши, че тя моли за съвет, тогава той се заема с решаването на проблемите й. Щом приеме, че тя го обвинява, той изважда оръжието си, за да се защити от нападение. И в двата случая той скоро открива, че му е трудно да я изслуша докрай.
Ако мъжът предложи решения на проблемите й, жената просто продължава да разговаря за другите си проблеми. След като предложи две или три решения, той очаква тя да се успокои. Това е така, защото мъжете се чувстват по-добре, когато предложат решение, за което изрично са помолили. Но положението не се подобрява и той приема, че решенията му са отхвърлени и се чувства неоценен.
От друга страна, ако се почувства нападнат, мъжът започва да се защитава. Той мисли, че ако се изрази по-ясно, тя ще спре да го обвинява. Колкото повече се отбранява обаче, толкова по-угнетена става тя. Той не разбира, че на нея не са й нужни обяснения. Единственото нещо, което й трябва е той да разбере чувствата й и да й позволи да продължи да говори и за другите си проблеми. Ако той е разумен и просто слуша, тогава малко след като се е оплаквала, тя ще промени темата.
Мъжът също се разстройва твърде много, когато жената говори непрекъснато за проблемите си, по които той не може да направи нищо. Така например, когато жената е подложена на стрес, тя би могла да се оплаче по следния начин: – Не ми плащат достатъчно в службата.; – Състоянието на леля ми се влошава с всяка изминала година.; – Къщата ни просто не е достатъчно голяма.; – Голяма суша е. Кога ще завали?; – Не е останало почти нищо в банковата ни сметка. Проблемите й просто са безкрайни и всеки мъж би могъл да допълни списъка и още, и още.
Жената може да използва всяка от горните забележки, за да изрази своята тревога, разочарование и объркване. Дори да осъзнава, че повече нищо не може да се направи за решаването на тези проблеми, тя все пак изпитва нужда да разговаря за тях, за да почувства известно облекчение. Ако слушателят й прояви разбиране към нейната потиснатост и разочарование, тя счита, че е получила неговата подкрепа. Но тя може и да угнети партньора си, ако той не осъзнава, че тя просто има нужда да говори за това, след което ще се почувства по-добре.
Мъжете също стават особено нетърпеливи, когато жената говори с много подробности за проблемите си. Мъжът погрешно приема, че когато жената говори толкова подробно, всички подробности са важни, за да може да намери решение на нейния проблем. Мъчи се да открие връзката между тях и загубва търпение. Той отново не разбира, че от него тя не търси решение на проблемите си, а обич и разбиране, което означава, стой до мен и показвай, че ме подкрепяш.
Слушането е трудно за мъжа и поради погрешното му предположение, че има логическа последователност в изложението на жената, докато тя съвсем произволно преминава от един проблем към друг. След като тя е споделила три или четири от проблемите си, той се обърква и се разстройва много, тъй като не може логически да ги свърже един с друг.
Друга причина, поради която мъжът може да не иска да слуша, е че той се стреми към развръзката. Той не може да започне да формулира решението си, докато не узнае края на всяка история, и колкото повече подробности излага тя, толкова повече той се обърква, докато я слуша. Смущението му може да намалее значително, ако си спомни колко много й помагат големите подробности. Ако си спомни, че подробният разказ й помага да се почувства по-добре, той ще се отпусне. Тъй както мъжът се изявява, като се измъква от лабиринта на сложните подробности при решаването на проблема, така и жената намира удовлетворение, като говори подробно за проблемите си.
Това, което жената може да направи, за да улесни мъжа, е да му позволи да узнае предварително края на разказа й и след това да му разкаже подробностите. Жените трябва да избягват да държат мъжа в напрежение. На повечето жени им е приятно, когато напрежението нараства, защото това придава по-голяма емоционалност на разказа. Една жена ще оцени нарастването на напрежението, но то може само да обърка мъжа.
Мъжът не разбира жената в същата степен, в която й се противопоставя, докато тя говори за проблемите си. Когато мъжът се научи да дава възможност на жената да се изявява и да я подкрепя емоционално, той ще открие, че изслушването не е толкова трудна работа. Още по-важно е жената да напомни на мъжа, че просто иска да разговаря за проблемите си и не очаква от него да ги решава. Това вероятно ще му помогне да се отпусне и да я изслуша.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар