// Вие четете...

Поведенчески модели

Жените – емоционално, мъжете – буквално.

24„От това, което жената иска, и господ трепери.“

Жените – емоционално, мъжете – буквално.

Тъй като жената смята, че точната дефиниция на думите е нещо несъществено, тя си позволява доста своеволно и поетично боравене с думите и изобщо не се притеснява да преувеличава, просто за да постигне по-голям ефект. Но мъжете възприемат всяка нейна дума буквално, като чиста истина и й отговарят също толкова буквално.
При караница между двамата, мъжът дефинира думите на жената и съобразно това се опитва да вземе надмощие, а жената възприема това като обобщение и за да вмени вина на мъжа, тя използва думи от рода на „никога“, „винаги“, „някога“ и т.н., като накрая включва и най-силното си оръжие – секса. Емоционално тя му напомня, че той се сеща за нея, само когато иска секс, тоест че се възползва от нея. Това означава, че той трябва да се ангажира и за други нейни искания, които той трябва да се научи да изпълнява, без да оспорва.
Този начин на водене на разговора, кара мъжа да започне да се оправдава и да доказва, че нейните обвинения са несъстоятелни, но тя продължава да спори емоционално, като целта е да вземе надмощие над него. А той продължава да дефинира и да възприема буквално думите й. Логично, разговорът стига до там, когато тя спира да говори, а той остава с чувството, че не е успял да защити своята невинност. Всъщност победителят е тя, а той е победеният, като на него не му остава много голям избор за действие. След натрупаното напрежение, той трябва да потърси начин да се освободи от чувството си на победен и да потърси място където да облекчи своята мъка от загубата.
За да излезе, като победител от спора с жена, мъжът трябва да разбере, че тя ще използва думи, чието буквално съдържание всъщност не отразява истинското състояние на нещата и че той не бива да ги възприема буквално или да се опитва да ги дефинира точно, тоест той не трябва да се улавя като шаран на женската въдичка. Или казано с други думи, мъжът не трябва да се връзва на онова което жената изрича, не трябва да възприема в буквалния смисъл, казаното от нея, защото тя цели само да подсили ефекта от казаното, тя всъщност няма никакво намерение да извърши изреченото.
Например, когато жената каже, че „просто ще умра, ако трябва да …“, тя всъщност изобщо няма предвид, че очаква да умре, тя само иска да ни каже, колко е важна за нея, очакваната ситуация. Ако обаче спокойният и логичен мъж отговори, че тя няма да умре, че има и къде-къде по-ужасни неща да се случат в сравнение с предполагаемата ситуация, то тя непременно ще възприеме неговият отговор, като саркастично подмятане.
По същия начин и жената трябва да разбере, че при спор с мъж тя трябва да изказва съжденията си логично и аргументирано, ако иска да вземе надмощие, като му подава мислите си последователно. Когато спорят с мъже, жените не бива да говорят многословно, защото това изглежда като празнословие и когато кажат нещо, то трябва да е точно, ясно, логично и аргументирано, в противен случай загубата в спора им е сигурна, тоест искането им ще бъде неосъществимо.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар