// Вие четете...

Поведенчески модели

Един и същи вид, а световете им различни.

E89„Мъж без жена е като дом без покрив.“

Един и същи вид, а световете им различни.

Мъжете и жените са различни. Не по-добри или по-лоши едните от другите, а просто различни. Вероятно единственото общо нещо между тях е това, че принадлежат към един и същи животински вид. Те живеят в различни светове, според различна ценностна система и съобразно набор от напълно различни правила като следват различни поведенчески модели. Всеки го знае, но наистина малцина, особено сред мъжете, са склонни да го признаят открито. И все пак тази истина съществува неопровержимо. Ето и доказателството. Около половината от браковете и сериозните безбрачни съжителства, както в западните страни, така и у нас се разпадат, преди още да бъдат определени като дълготрайни. Мъжете и жените по цял свят, независимо от култура, вероизповедание и цвят на кожата, непрестанно се карат поради различията в мненията, поведението и убежденията си.
За потвърждение на казаното нека да видим някои неща, които са напълно очевидни. Когато в заведение или на друго обществено място един мъж тръгне към тоалетната, той го прави поради една – единствена причина, докато жените използват обществените тоалетни като всекидневни или кабинети за психотерапия. Често се случва жени, влезли там напълно непознати, да излязат като най-добри приятелки, сякаш са се познавали цял живот. И това на никого не прави впечатление. В същото време всеки би изгледал с подозрение мъжа, който кани друг, за да отидат заедно на това интимно място.
Да видим, какво се случва с дистанционното на телевизора, мъжете го завладяват и непрекъснато прескачат по каналите, а жените нямат нищо против дори да гледат рекламните клипове. Когато са стресирани, мъжете пият или нападат чужди държави, а жените се тъпчат с шоколад или нападат магазините, като използват така наречената шопинг терапия.
Жените непрекъснато критикуват и обвиняват мъжете, че не са чувствителни и грижовни, че не ги изслушват, не подхождат към тях с топлота и съпричастност, не разговарят по важните за тях въпроси, не показват достатъчно обич, че не са достатъчно предани към връзката, че искат по-скоро да правят само секс, а не да се любят. Да добавим и това, че редовно не затварят капака на тоалетната чиния.
От своя страна мъжете пък критикуват жените за това, че не шофират добре, не умеят бързо да се ориентират в пътната обстановка, да разчитат пътните карти и нямат усет за посоката. Жените са критикувани най-вече за това, че говорят прекалено много и не по същество, че не правят достатъчно често първата стъпка за секс.
Изглежда, че мъжете никога не могат да намират нещата си, затова пък жените винаги могат да открият изчезналата връзка ключове, но не и най-прекия път за там, накъдето са тръгнали. Мъжете си мислят, че вършат нещата по най-целесъобразния начин, а жените знаят, че това се отнася за самите тях.
А сега един интересен въпрос, защо мъжете не сменят рулото тоалетна хартия? Отговорът ми се струва, че е ясен, ако не е, то тогава нека мъжете се замислят, защо не го правят?
Жените не могат да повярват, че мъжете са чак толкова ненаблюдателни и успяват бързо още с влизането си в препълнена с хора зала да се ориентират и веднага да направят подходящ коментар за всеки, с което удивляват мъжете. Мъжете пък продължават да се учудват, как така жената не може да види припламващата пред очите й червена лампичка на индикатора за маслото върху контролното табло на колата, но в същото време е в състояние на секундата да забележи мръсния чорап, оставен зад вратата. Жените са удивени, как мъжете съумяват безпроблемно да паркират успоредно и на заден ход колата дори в най-тесните пролуки, като използват само огледалото за обратно виждане, но никога не успяват да налучкат женската Г-точка, възприемана от години като символ и център на женското удоволствие.
Ако жената се загуби по време на шофиране, тя просто спира и моли някой да я упъти, но за мъжа това е белег за слабост. Часове наред той ще обикаля, и ще обикаля наоколо с колата, като си мърмори фрази от рода на: „Открих по-кратък път за натам“, „Вече съм в района“ и т.н.
Моделите на поведение на мъжете и жените са еволюирали по различен начин, защото така е било необходимо за оцеляването на човешкия вид. Мъжете ловували, жените събирали и подреждали дома. Мъжете защитавали, жените отглеждали и възпитавали. В резултат на това и телата, и поведенческите им моделите са еволюирали по съвършено различен начин, тоест базата данни при мъжете и жените не е еднаква, както и модела на поведение в резултат на това ще е различен.
И както телата им се променяли физически, за да се пригодят по-добре към специфичните им роли в живота, така се променял и моделът им на поведение. Мъжете израствали по-високи и по-силни от повечето жени, а моделът на поведение се изменял така, че да подхожда на предназначението им. Жените били по-скоро доволни от това, че мъжете им се трудят някъде по-далеч и не им се мотаят в краката, докато те поддържали огъня в домашното огнище, а моделът им на поведение се променял така че да е в съзвучие с предназначението им в живота.
Следователно в продължение на милиони години моделите на поведение на мъжете и на жените продължавали да се променят и развиват по напълно различен начин. Днес вече знаем, че противоположните полове възприемат информацията и постъпват по различен начин. Мислят по различен начин. Вярват в различни неща. Имат различни възприятия, приоритети и поведенчески модели. А за тези, чиито модели на поведение са сбъркани, те просто са в резултат на обърканата им база данни.
Да се твърди обратното, означава объркване на ролята и предназначението на дадения индивид от съответния пол и разочарование на нормалните за очакваното негово поведение.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар