// Вие четете...

Морал и Православие

Дяволско влияние.

Z106„Комуто много е дадено, от него много се иска.“

Дяволско влияние.

Тази тема за дяволското влияние е била и ще бъде актуална до свършека на света. Истински вярващия човек е твърдо убеден, че съществуват невидими бесовски сили, които в една или друга степен влияят на поведението на хората. От друга страна, като чели станата се възползва от факта, че в по-голямата си част човечеството не вярва в съществуването на дявола и че той превзема все повече човешки души. Най-големият актив на бесовските сили е, че те успяват донякъде да внушат, че не съществуват. Но трябва да се знае, че отслабне ли вярата в Бога, дяволът напада веднага и това е по същия начин, както бацилът напада тялото, щом отслабне имунната система на човека. „А като се свечери, доведоха при Него мнозина, хванати от бяс, и Той с една дума изгони духовете и излекува всички болни.“
Едно от най-сигурните оръжия срещу дявола е смирението. Веднъж при преподобний Агатон довели един бесноват и помолили стареца да го излекува. Преподобният казал на беса: „Излез от Божието създание“ А бесът отговорил: „Ще изляза, но искам да те питам, кои са праведници и кои са грешници?“ Тогава Светията отговорил: „Грешник съм аз, а кой е праведник само Бог знае.“ Като чул това бесът изкрещял: „Заради смирението ти ще изляза.“ и веднага избягал.
Както вече беше казано, съвременното ни общество подценява намесата на дявола тук на земята, а всъщност милиони хора в по-малка или по-голяма степен са обсебени от бяса на гордостта, на алчността, както и на други пороци. Човек е изнервен, неспокоен, агресивен заради пряката намеса на дявола. Категорично може да се твърди, че голям процент от лекуваните болни в психиатричните клиники не са за лечение в тези заведения, защото естеството на болестта им е друго. Тяхното лечение трябва да се провежда в духовната лечебница, в православен храм, защото там се четат молитви срещу обладани от зли бесове. „Защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против управниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата.“
Върху някои хора злите и нечисти духове действат с особена сила, заселвайки се вътре в тях. Такива хора се наричат бесновати. Когато бесовете са извън тялото на човека и от там влияят на поведението му, такива хората се наричат обладани.
Възниква въпросът: „Откъде идва това зло в света?; Защо затворите и болниците са пълни?; Защо възникват убийствени войни и конфликти. Защо има такъв тотален упадък на моралните ценности в човечеството?“ Отговорът е ясен – от бесовете, защото „броят им е колкото морския пясък“. „А при вечер, по заник слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс. И целият град се бе събрал пред вратата. И Той изцери мнозина, които страдаха от различни болести; изгони много бесове и не оставяше бесовете да казват, че знаят какво Той е Христос.“
Често можем да срещнем човеци външно благоприлични безбожници, неверници, еретици и въобще грешници, за които трябва да знаем, че най-често са обладани от „тихи“ бесове. „Тихата“ вода, както казва народът, е най-опасна, защото там има „мъртво течение“, което погубва удавниците. Така е и с „тихите“ бесове, защото те са най-опасните.
В други случаи дяволът обезобразява лицата на обсебените и човешкото у тях изчезва. Господ е съвършен и неговите творения са съвършени. Няма по-прекрасно нещо от човешкото лице. Не чистия дух е страшен и безобразен, както са и неговите проявления: във всичко той се стреми да изопачи, да унищожи съвършената красота, създадена от Бог. Лицата на тези, които служат на сатаната по правило са уродливи и отблъскващи. „И пръсна се слух за Него по цяла Сирия: и доведоха при Него всички немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи, и хванати от бяс и луничави, и разслаблени, и Той ги изцери.“
Св. мъченик Трифон лекувал болести и изгонвал бесове. Римския император Гортан, чиято дъщеря светецът освободил от беса, пожелал да види изгонения със собствените си очи. Светецът извикал беса и всички го видели в образа на черно куче с огнени очи. Св. Трифон попитал беса: „Кой те изпрати в дъщерята?“ Бесът отговорил: „Бащата и началникът на всяка злоба, който седи в ада.“ Светецът го попитал: „А кой ти даде тази власт?“ Тогава бесът отговорил: „Ние нямаме над онези, които вярват в Бога, но над тези, които не вярват, които живеят в грях, имаме пълна власт, и те правят онова, което ни е угодно. А угодно за нас е: идолопоклонничеството, хулата, прелюбодейството, завистта, убийството, гордостта и други. Тези хора се оплитат в грехове, като в мрежа: нас и тях ни очаква еднаква участ.“
Видно е, че грехът е този, който отключва вратите към човека, за да бъде той обладан от дявола. Известно е, че дивите хищници обикновено не могат да разкъсат здрав лос в гората, а изяждат болния. Така и бесовете с техния предводител станата не могат да победят здравия православен християнин, който няма смъртни грехове и се стреми да живее богоугодно.
Бесовете особено се боят от св. Причастие, Евангелието, Кръста, призоваването на името на Исус Христос и изповедта. Те се стремят по всякакъв начин да не допускат човек свободно да изповядва своите грехове. „А като свика дванадесетте Свои ученици, даде им сила и власт над всички бесове, и да лекуват болести.“
Много са случаите, когато човек от любопитство или просто за да бъде „интересен“ влиза в съглашателство с дявола, но това е твърде опасно. В сегашно време все по често могат да срещнат млади хора с татуировка на дявола по телата, с дрехи по тях с дяволски атрибути, млади хора които слушат музикални изпълнения, възхваляващи сатаната, което също не е никак безобидно. Сериозно увличащите се от такава музика трудно могат да се откажат от нея, а дори изпитват необходимост от все по увеличаващи се дози и са готови на всичко, за да ги получат. В медицината такова състояние на човек се нарича „музикален наркоман“. В световната история има случаи, където са извършени сериозни престъпления под влиянието на подобна музика. Такъв е случаят с Ричард Рамирес, чийто история е публикувана в пресата. Този човек е извършил шестнадесет садистични убийства повлиян от албума „Път към ада“ на групата „Ей Си/Ди Си“. Няма и капка съмнение, че именно сатаната е подтикнал този млад човек да извърши зверските убийства.
Името на рок групата „Kiss” е съкращение, което означава „Крале в служба на сатаната“. Тази група не само широко използва подсъзнателни съобщения, но и открито приветства сатаната и настъпването на световното му владичество. За доказателство нека да видим и част от текста на песента „Богът на гърма“: „Аз бях възпитан от демона. Подготвен съм да управлявам като него. Аз съм господарят на пустинята, съвременният железен човек. Аз събирам мрака, за да си доставя удоволствие. И аз ти заповядвам да паднеш на колене пред бога на гърма, бога на рокендрола.“
Съществуват свидетелства, че някои от рок звездите свободно и доброволно са се посветили на княза на тъмнината. Например, Алис Купър, чийто истинско име е Винсент Фуниер, признава, как на спиритически сеанс появилият се дух му обещал слава и власт в света на рок музиката, както и нечувано богатство, стига той да му даде тялото си. „В замяна на моето тяло, което му предоставих, аз станах известен в целия свят – разказва Купър. За постигането приех името, с което духът се представи пред мен по време на сеанса.“ Така той получил псевдонима Алис Купър, име на вещица, умряла преди един век. Купър се специализирал във възхвалата на всички видове извращения. Разбира се, че никак не е случайно името на един от неговите албуми, който се нарича „Алис Купър слиза в ада.“
Повечето рок продуценти са членове на „Църквата на сатаната“, а болшинството от рок групите изповядват някоя от религиите на Луцифер.
Някой музикални „авторитети“ например, оправдават действията на изпълнителите, като твърдят, че се търси само шоу сензацията. Но не бива да се забравя, че повечето от световно известните певци напускат твърде млади този свят. Свръх дозата от наркотици или други порочни фактори са единствено сатанинските причини, за да се прекъсне преждевременно животът на тези млади хора. Всички пороци, водещи до смърт са по дяволско внушение. Сатаната желае човешкото нещастие. Привидно и за определено време той е подкрепял някого да стане известен, но след това прави така, че да се разори и падне с пълна сила. Само с Божия подкрепа музикантът може да бъде на сцената, стига обаче да живее добродетелно и всекидневно да благодари на Бога за таланта си. Във всяка музика може да се открие нещо красиво и е достойна за уважение, ако е без цинично сатанински текстове.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар