// Вие четете...

Чувства и власт

До къде води желанието за пълновластие?

„Твърде красивата жена няма да намери мъж.“

До къде води желанието за пълновластие?

Когато става дума за оцеляване и любов можем да кажем следното, „колкото личните ни нужди са по-близки по сила до тези на партньора ни, толкова по-голям е шансът за добър и щастлив брак“. Но не може да се каже същото, че е вярно, както в брака, така и във всички останали между личностни връзки, по отношение на личната ни нужда от власт, която пък е най-трудна за удовлетворяване. Съществуват безкрайно много разочаровани хора, които нямат възможност да удовлетворят тази своя нужда от власт в йерархията на работното си място, а те са норма за съвременната делова среда в нашето общество и затова те се опитват да го правят в брака и семейството си. Ако обаче и двамата партньори имат силна нужда от власт това неминуемо ще изложи на висок риск брака им. Много от пребитите жени често са жертва на своите съпрузи, които са лишени от възможност да се изявяват като властници на работното си място и затова се опитват да получат вкъщи онова от което имат нужда, тоест те упражняват своята власт, чрез насилие върху по-слабите членове на собствените си семейства.
Доброто работно място е онова, където ние разполагаме с известна власт и възможност да упражняваме контрол над събитията и действията на хора, които пък от своя страна не се опитват да ни командват безогледно, а зачитат работата и мнението ни, такова работно място е изключително благоприятно за нашия брак.
Хората с огромна нужда от власт и упражняване на контрол, вероятно никога няма да могат да създадат семейство или ако все пак го направят малко вероятно е и двамата съпрузи да бъдат щастливи. По вероятно е те да бъдат по-щастливи, ако останат да живеят самостоятелно. Друг е въпроса, доколко щастливи биха били хората, работещи като техни подчинени, над които те биха имала пълна власт. Може да се предположи обаче, че ако се държат по начин, който да им показва недвусмислено, че приемат да са изцяло на тяхно разположение и един вид тяхна собственост, те биха се отнасяла добре с тях. В различни делови среди може да се наблюдават много служители да се държат по този начин и това не е никак трудно, ако човек няма силна нужда от власт.
В случаите, когато и двамата партньори имат слаба нужда от власт и упражняване на контрол, между тях почти винаги има много добра съвместимост. Причината е в това, че и двамата имат слабата нужда от власт, което води до силно желание да се преговаря за постигане на удовлетворително и за двамата решение. Както често хората казват, че „два остри камъка брашно не мелят“, но при подобни двойки, те са заедно, защото са почти винаги в кръга на компромиса. Разбира се, че има случаи, когато единият от партньорите има доста по-силно изразена нужда от власт от другия. Такъв брак може да бъде много добър, ако този с по-слабата нужда от власт няма да има нищо против партньорът му да „командва парада“, стига да го прави тактично, с любов и всеотдайност. В случаите, когато бракът е между властолюбив всеотдаен мъж и жена с ниска нужда от власт, такива бракове могат да бъдат доста успешни. В обратния вариант, когато жената е изключително властолюбива и се отнася с пренебрежение към съпруга си, без значение той има ли нужда от власт, тя в почти всички случаи го изоставя и се стреми към човек с по-големи възможности.
В случай, че и двамата партньори са със силно проявена нужда от власт, а това е често срещано явление, тъй като властта привлича власт, желанието да се наложиш над другия и да го избуташ извън кръга на компромиса е почти непреодолимо. Мотото на тези нещастни и често до крайност съсипани връзки е, че „такъв брак не е достатъчно удовлетворителен за нито един от тях“. Единственият начин, по който могат успешно да съжителстват двама властолюбиви партньори, лишени от възможност извън брака да удовлетворят своя стремеж към упражняване на контрол е да се захванат с някакъв бизнес или дейност, където да имат равностойни задължения и отговорности, така че съвместните им усилия да осигуряват и на двамата по-силно усещане за власт, а с това и благополучното съществуване на семейството. Но това може да се случи само, ако и двамата желаят все пак да продължат съвместния си живот, в противен случай ще започнат обвинения, търсене на превъзходство и в крайна сметка ограничаване на свободата на единия от тях.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар