// Вие четете...

Човешката душа

Дилетантите в окултизма.

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“

Дилетантите в окултизма.

Десетте Божествени Еманации са представени чрез Архангели, а Десетте Пъклени Еманации – като Архи-демони. Това са Имената на Силата в Магията. Всяка Сефира тогава има своята наблюдателна страна в съответния демон. Посветеният адепт винаги достига контрол над демоничната сила, преди да се опита да използва ангелската сила, която с подходящи средства може да се достигне във всяка Сефира. Ако не направи това, той контактува и с двете спонтанно и едновременно. Нещо повече, планетите, елементите и Знаците на Зодиака са тясно свързани със Сефирите и са подредени по Дървото на Живота по начин, известен само на посветените.
Посветеният адепт е изключително внимателен в действията си, когато работи с тези сили, защото знае, че винаги на заден план са Клифите. Непосветеният окултист продължава напред радостно, играейки си с тези Имена на Гнлата, които е взел от неизброимите книги по този въпрос, достъпни за всеки читател, като си мисли, че ако не призове демоните, те няма да дойдат. Той забравя, че всяко нещо се състои от Джекил и Хаид, които олицетворяват светлата и тъмната страна на всеки човек. Вследствие на това постепенно церемониалната магия си печели лоша слава, която се дължи на неприятно честите случаи на неблагоприятни последици, точно както хирургията имаше лошо име преди Листър. Проблемът е в несъвършените и неправилно усвоени техники.
Сред широката общественост, не занимаваща се с окултизъм, никога не се виждат резултатите от неудачите, съпътстващи магията, и единствените лекари, които ги виждат някога, са посветени събратя, които понякога са и медици, а те, естествено, запазват мълчание. Катастрофите се проявяват в различна степен на сериозност – от силна уплаха до смърт.
По тези въпроси не може да се каже много, тъй като те са сред най-секретните пътеки на окултното учение. Трябва обаче да се посочи достатъчно, за да се разкрие какво може да се получи при дадени обстоятелства. Няма вероятност да срещнете клифични демони, освен ако не прилагате церемониална магия. Демоните са редки, но е добре да знаете начина, по който се проявяват, за да ги разпознаете при евентуална среща.
Голямата част от дилетантите в окултизма са защитени от собственото си неумение. Те не могат да постигнат резултати и съответно, не причиняват вреда. Но ако те успеят да постигнат някакъв резултат, ще открият, че има и нещо повече. Усърдният ученик, освен ако не работи под умело ръководство, може също да се озове в затруднения и то по различни причини.
Той може да не е достатъчно опитен в извършване на конкретното действие, тъй като при магията теорията и практиката са две различни неща. Ученикът по окултизъм често взема формула от някоя книга и се опитва да я използва. По същия начин той може да следва инструкциите от учебник по хирургия и да се опитва да оперира. Повечето формули са непълни, винаги има нещо не написано. Някои от „варварските имена за призоваване“, които непосветените използват като Думи на Силата, са наистина началните букви на мантрично изречение или формула.
Дори опитният окултист може да се сблъска с трудности, ако се опитва да извършва магически действия в състояние на лошо здраве, преумора или след като е поел умерено количество алкохол, тъй като и най-малкото е твърде много, когато се занимаваме с Невидимите Сили. С еднаква сила това се отнася и за всеки от помощниците му. Една верига не е по-силна от най-слабото си звено и ако дори само един от екипа не може да се справи със силите, всички останали страдат. Ритуалната ложа не е място за доброжелателен, но немощен човек.
В наши дни съществуват голям брой дилетанти в окултизма. Повечето от тях са безобидни, защото са безрезултатни, но никога не се знае кога ще попаднеш на оголена жица. Вземете за пример рекламите в различни окултни издания, които предлагат да ви доставят „чар, който е ефективен“. Едно от двете е сигурно – или този чар въобще не е ефективен (губите си парите), или той работи, зареден с някаква сила. Какво е естеството на тази сила и дали хората, които са направили талисмана, знаят какво вършат? Дали те са спазили предпазната мярка да обвържат по-нисшия аспект, преди да магнетизират по-висшия аспект? Това са елементарните предпазни мерки на практикуващия окултист, ако е бил правилно подготвен. Дали правещият талисмана ги познава?
Човек купува антикварни книги за магия. Кой е бил предишния собственик и за какви цели са били използвани тези книги? Или си купувате нова книга, която е доставена от някоя окултна школа с пропагандна цел. Тези книги често са магнетизирани, преди да се изпратят на лицето, и така оформят магнетична връзка между купувача и Ордена, който ги е издал.
Или някой може да се присъедини към група, а преди това да е бил свързан към друга окултна група, чиито контакти са деградирали. Ако не се вземат необходимите предпазни мерки, този човек ще внесе психична зараза, а новите му сподвижници ще имат неприятни изживявания.
Има много варианти на церемонии за посвещаване, но те всички са създадени да въздействат и работят само върху душата на кандидата. Церемониалната магия, от друга страна, в техническия смисъл на понятието, има за цел да работи върху душата на природата. Двете процедури с техните безбройни форми на проявление са съвсем различни по вид, цел и постигат напълно различни резултати.
Трябва ли ние да отбягваме церемониалните методи, понеже от време на време, попаднали в ръцете на дилетанти или при неподходящи условия, те водят до унищожителни резултати? Трябва ли да се въздържаме от състезанията с коли и мотори, от алпинизма или летенето, или да търсим и правим изследвания върху радиоактивни вещества? Всичко изброено взема своя дан всяка една година. Има неоправдан риск, който никой разумен човек няма да поеме, ако може, но има също и разумен риск, който всеки, пожелал да излезе от тълпата, трябва да е готов да посрещане. Не всеки последовател на Пътя към духовното е подходящ за извършване на ритуали, както не всеки е способен да се справи с управлението на самолет. Но има някои хора, и мъже, и жени, за които вкусът на опасността е подтик, който изважда на показ основното вещество на тяхната същност, и те винаги ще бъдат откривани във вихъра на големите премеждия

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар