// Вие четете...

Поведенчески модели

Дали жените нямат очи и на гърба си?

G22„Очите са пратеници на любовта, но с очи в сърцето не можеш да проникнеш.“

Имат ли жените по-различни очи?

Окото е продължение на мозъка, което се намира извън черепната кутия. Ретината, разположена в задната част на очната ябълка е изградена приблизително от 130 милиона пръчковидни клетки, наречени фото рецептори, посредством които възприема черния и белия цвят, както и от 7 милиона конусовидни клетки, посредством които пък възприема останалите цветове. Тези конусовидни клетки за възприемане на цветовете се осигуряват от X-хромозома. Жените притежават два X-хромозома, което означава, че при тях има по-голямо разнообразие от конусовидни клетки, отколкото при мъжете. Тази разлика става съвсем очевидна от начина, по който жените описват цветовете, тоест те описват цветовете много по-подробно и нюансирано, отколкото мъжете. Мъжът използва основно обозначаване на цветовете, като червено, синьо, зелено и т.н., докато жената ще говори например за слонова кост, езернозелено, блатистозелено, тревистозелено, бледомораво или ябълковозелено.
Белтъкът в ябълката на човешкото око е забележимо широк и почти напълно липсва при останалите примати. Това позволява по-голям диапазон на движение на окото и по-точно насочване на погледа, което пък е жизненоважно за между личностното общуване „очи в очи“. При женските очи белтъкът е дори още по-голям, отколкото при мъжките, защото директното и близко личностно общуване е неделима част от предопределената от еволюцията, роля на жената, а по-широкият белтък позволява по-широк диапазон за изпращане и приемане на визуални сигнали посредством разчитане посоката на движение на окото.
Този тип визуално обменяне на информация не е жизненоважен за повечето други животински видове, затова белтъкът на техните очи е малък или напълно липсва, но и при тях главно средство за общуване е езикът на тялото.
Дали жените нямат очи и на гърба си?
Е, не съвсем, но пък и подобно твърдение не е много далеч от истината. Жените не само притежават по-голямо разнообразие от конусовидни клетки в ретината, но имат и по-широк обхват на периферното зрение, отколкото мъжете. Като закрилница на дома, жената е снабдена с мозъчен софтуер, който й позволява да обхваща ясно с поглед един дъговиден периметър от минимум 45° от всяка страна на главата, както и над и под носа. При много жени дъгата на периферното зрение стига дори до 180°. Очите на мъжа са по-широко разположени от тези на жената, а мозъкът му ги е конфигурирал така, че да са пригодени за дълго обхватно „тунелно зрение“, което означава, че мъжът може да вижда ясно и отчетливо право пред себе си на голямо разстояние, почти като през бинокъл, но в същото време периферното му зрение е силно ограничено. Доказано е, че жените имат по-широко периферно зрение, а мъжете притежават, да го наречем „тунелно зрение“.
За да изпълнява успешно ролята си на ловец, мъжът се нуждае от зрение, което да му позволява да наблюдава жертвата, да я задържа неотклонно в обсега на погледа си, както и бързо да се ориентира за доста отдалечени цели. Еволюцията сякаш му е поставила наочници, така че да не се разсейва при преследването на храната, докато жената е била снабдена с по-широкообхватно зрение, за да може да наблюдава семейното гнездо от различни посоки. Това е основната причина поради която съвременните мъже могат безпроблемно да открият пътя към някой красив обект, но никога не съумяват да намерят каквото и да било у дома.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар