// Вие четете...

Управлението

Голям световен заговор.

Soc27„Който пази тайна. получава това, което иска.“

Голям световен заговор.

„Череп и кости“ е само една от многото важни групи и тайни сдружения, с които ще се запознаем. Хората, които ще разконспирираме, са ядрото на голяма световна конспирация. Действат зад много съмнителни паравани и фасади. Сред тях са ватиканският Независим орден на Малтийските войни, Сионският манастир, Великата ложа на Изтока, Рицарите-тамплиери, Кралският орден на жартиерата и „Розенкройцерите“.
Създадени са също няколко специални и твърде влиятелни организации, част от които имат скрити цели и задачи. Към тази категория спадат „Билдербергерите“, Римският клуб, институтът „Аспен“, Тристранната комисия, Съветът по международните отношения, „Бохемиан Гроув“, Луцистръст и Световният Гудуил.
Тези групи, както и много други, които са част от огромна, обединена световна мрежа, с пирамидална структура, известна като Тайното братство. В миналото ги наричаха също „Илюминати“. На самия връх на пирамидата стои консорциум – малка клика или комитет от заговорници. Сега в него участват само девет посветени. След време към тях ще се присъедини десети, но засега столът му е празен.
Тези девет души притежават най-голямата власт, която историята познава. Срещат се редовно и на различни места по целия свят, за да изтъкат заговор за бъдещето на света и човечеството.
Когато вземат решение или определят тактиката на действие, целият апарат на братството грижливо ги осъществява, работейки като комплицирана, рафинирана, но и добре смазана машина.
Какви са трите цели на Новия световен ред?
Деветимата, които сега тайно владеят света, засега не искат съществуването им да бъде известно на широките кръгове. Причината за тази потайност и нежелание става по- разбираема, когато вземем предвид трите най-важни цели и последователни етапи на осъществяване на Новия световен ред: Световна икономика; Световно правителство; Световна религия.
Тези три цели са застрашително близко до реализацията си. Стотиците години работа и самоотверженост доведоха Тайното братство до този решителен момент. Почти всички препятствия, които не позволяваха някога да се създаде обединена световна икономика, световно правителство и световна религия, днес са преодолени.
Разкритията за този фантастичен заговор твърде скоро ще избухнат с такава сила и с такива последици, че всеки мъж, жена и дете на нашата планета лично ще усетят трусовете и резултатите от тази експлозия. Мнозинството ще бъде изненадано и дезориентирано, но пък ще бъде своевременно предупредено. Придобитото знание и разбиране могат да бъдат извор на живот в тежкия период на измяна и унищожение, който чакат хората.
Факт ли е заговорът?
Не може да се счита, че описанието на опасността, която ни заплашва сега от страна на действащото скрито Тайно братство, е преувеличена. Тъкмо напротив. Оценката е реалистична, основана на задълбочен анализ, подробни изследвания и документиране, а и когато фактите говорят и боговете мълчат. Световният заговор е факт, както е факт, че съществува тайно сдружение, известно като Орден на черепа и костите и че Джордж Буш, президент на САЩ, е член на тази дегенерирала група.
Освен това описаната по-рано сцена, въпреки че изглежда неправдоподобна, предава с голяма точност случилото се в онази бурна нощ през 1947 г., когато кандидатът Джордж Буш бе посветен в Обществото на черепа и костите в Йейл. Подробностите, които са описани, съвпадат учудващо с действителността на нощното посвещение зад затворените врати на Гробницата – светилището на „Череп и кости“.
Наистина, факти от сексуалния живот на Джордж Буш отпреди пребиваването му в Йейл не са известни и по тази причина не могат да свидетелстват за тази част от процеса на посвещението. А това не е и необходимо. Тук интересното е по-скоро как гнусното и покрито с позор тайно общество е оформило целия съзнателен живот на президента на САЩ, и по какъв начин е хванало в смъртоносната си прегръдка политическата, икономическата и духовната действителност на целия свят.
Така или иначе, изповядването на съпружеските наслади с пълна сигурност е типичен ритуал за всеки нов член на Обществото, и в онази майска нощ през 1947 г. Джордж Буш без съмнение е изповядал пред братята си личните си проблеми. Описал ги е в най-ярките тонове, и ги е украсил с всички възможни сензационни и неморални подробности. Без съмнение подобно драматично, детайлно и изискващо кураж разкриване на най-интимния живот пред други мъже, особено пред такива, които трябва да ти станат братя по кръв за цял живот, създава духовна и емоционална връзка с необикновена сила и трайност.
Ковчезите, мъжете с черни качулки и запалени свещи, скелетите и костите – тези гротескни образи, разкриват окултния характер на посвещението в „Череп и кости“. Но дали разказът за онова, което се е случило зад затворените врати на Гробницата, е точен? Решително може да се каже – да. Тъй като много изследователи привеждат много подобни, зловещи събития.
Например, във встъпителната си статия „Последните тайни на „Череп и кости“ Рон Розенбаум пише подробно за „мъченията“ и изнурителните задачи и изпитания, на които доброволно се подлагат новите членове. Според Розенбаум при съпровод на „странни викове и стенания, излизащи от недрата на Гробницата, новият трябва да премине поне през две изпитания: – легнал съвсем гол в ковчег, да се изповяда пред застаналите наоколо членове или Рицари за най-интимните тайни на сексуалния си живот; – да се бори гол с другите кандидати в размазана купчина кал.“
Роджър А. Джейвънс, верен християнин, абсолвент на Йейл, въпреки че не е член на „Череп и кости“, е изследвал Ордена, още когато е бил студент в университета. В широко документирания си доклад, Джейвънс твърди: „Всеки член трябва да разкаже автобиографията си. Останалите членове, облечени в черно и с качулки на главите си, са се събрали наоколо, докато новият в ковчега разказва историята на живота си.“
Джейвънс добавя още, че този ритуал може да бъде много травмиращ. „Смятат го за силно емоционално преживяване, защото членът споделя спомените си от детинството си, преживяванията си (включително сексуалните си преживявания), амбициите и житейските си цели.“
Джейвънс пише следното: „Прекалено необичайните ритуали на посвещение в Обществото на черепа и костите не са обикновени младежки лудории. Целта им е сериозна. Всъщност те трябва да предизвикат трайни промени в мисленето и поведението. Изпълняват функцията на интензивни форми на постигане на психологическа зависимост.“
Както сочат доказателствата, процесът на посвещаването е несъмнено унизително, дори шокиращо психологическо преживяване. Както и другите посвещавания, то също е форма на групов натиск, проява на групова терапия. Пречупват се всички задръжки и защитни механизми.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар