// Вие четете...

Черно море

Годишен и денонощен ход на метеорологичните елементи.

„Видяното не се нуждае от разяснение. То е истината.“

Облачност.

Средно годишно облачността е около 6 бала, като има добре изразен годишен ход с максимум през зимата и минимум през лятото. Пролетта и есента заема междинни стойности. По отношение на денонощния ход, през зимния период максимумът е през нощта, предимно слоеста облачност, а през лятото е в следобедните часове, предимно купеста.

Валежи.

По отношение на валежите се наблюдават два максимума и два минимума, като първият максимум е през октомври и ноември, а вторият е през юни. Минимумите са съответно през март и август. Средно годишно, броят на дните с валеж се колебае между 100 и 140, като валежите от сняг са между 10 и 15 дни.
В северната част на Българското черноморско крайбрежие зимната и лятната сума на валежите се изравнява, като на места преобладава лятната сума, а в южната част, на юг от нос Емона, зимната сума на валежите е винаги по-голяма. В зависимост от термичните условия, снежната покривка в северната му част се задържа от 2 до 4 седмици, а в южната от 4 до 5 денонощия.

Видимост.

Далечината на видимост има добре изразен сезонен ход. Най-добра е през лятото и в началото на есента, а най-влошена през пролетта и зимата.
През пролетта, в резултат от охлаждането на въздуха от по-студената водна повърхност, в откритите части на морето и в близост до брега се появява мъгла. Продължителността и интензивността й нарастват с отдалечаване от сушата към морето, но като правило в часовете преди обяд се разсейва.
През зимата видимостта е най-често намалена в резултат от високата влажност на въздуха и по-големия брой дни с валеж.

Температура на въздуха.

По Българското черноморско крайбрежие средната годишна температура на въздуха варира в границите от 11,5°С в северната му част и до 12,8°С в южната.
Най-студеният месец за цялото крайбрежие е месец януари, като тогава се наблюдава и най-чувствителна разлика в средните месечни температури на въздуха между северната и южната му част и достига до 2,3°С.
Най-топъл е месец юли, когато и температурите по цялото крайбрежие са приблизително еднакви.

Влажност на въздуха.

Относителната влажност на въздуха е между 70 и 85% средно годишно, като през зимата тя е малко по-висока спрямо лятото. Денонощен ход практически не се наблюдава, поради влиянието на бриза.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар