// Вие четете...

Черно море

Географско разпределение на температурата на водата.

„Всичко, направено набързо, носи беда. Нетърпеливият прави два пъти, търпеливият – веднъж.“

Географско разпределение на температурата на водата.

В Черно море годишния ход на географското разпределение на температурата на различните дълбочина притежава съществени особености. В Черно море средната годишна температура на повърхностната водата се понижава от 16ºС на югоизточната част до 11ºС на северозападната част, до 13ºС в североизточната и почти съвпада с разпределението на средната годишната температурата на въздуха.
Средната годишна амплитуда на температурата на повърхностните води на морето над дълбочина 20 м е приблизително равна на 19,1ºС, над дълбочина 20 – 30 м – около 16,3ºС, над 50 – 100 м – около 15,4ºС, а над 100 м – около 15ºС.
Най-високата температура на повърхността на морето се наблюдава през юли, най-ниската – през февруари, март. От септември до март морето отдава топлина на атмосферата, от април до август морето получава топлина от атмосферата.
Преходът към зимно състояние започва от септември, през декември температурата на водата на повърхността в югоизточната част на морето се понижава до 13ºС, в североизточната част – до 4ºС, в северозападната – до 3ºС. През най-студените месеци в централните части на повърхността на морето, в западната и източната му половина, температурата на водата достига 8ºС. По направление към брега тя се понижава, като в крайните северозападни части на морето достига до нула и по-ниско, в прибрежната зона на южната му част достига до 3 – 4ºС.
През зимата с увеличение на дълбочината приблизително до 50 м и далече от брега температурата на водата се колебае около 6,5 – 7ºС, около бреговете тя се понижава до 4 – 6ºС, в северозападната му част – до 0,5 – 4ºС. С по нататъшно увеличение на дълбочината температурата на водата повсеместно много плавно се повишава, както по всяко друго време на годината и достига 9,1ºС на дъното.
Преходът от зимно състояние към лятно се наблюдава към края на март, през май температурата на водата на повърхността в западната част на морето е около 10ºС, в източната – около 15ºС, през юли съответно 21 – 22ºС и 24 – 25ºС съответно.
На дълбочини 25 м най-ниската температура на водата около 7,5 – 8ºС се наблюдава в северозападната част на морето. На останалото пространство на морето тя е почти два пъти по-висока и особено в централната му част, както и на някои участъци на прибрежната зона, където достига до 13 – 15ºС.
На дълбочина 50 м в северозападната му част продължава да се съхранява най-ниската температура на водата, около 5,8ºС, но в други райони на морето тя се повишава до 7ºС и даже достига 8,2ºС, при което централната, западната и източната му част имат по-висока температура.
На дълбочина 75 – 100 м най-ниска температура се наблюдава не само в северозападната, но и в крайните източни части, където в следствие на сгон на водата от преобладаващите източни ветрове се издигат по-хладни води от промеждутъчния слой.
На дълбочини 150 м разлика между температурите на северозападните, източните и централните части на западната и източната на морето се намалява до 1,2ºС, а на дълбочина 200 м – до 0,4ºС.
На дълбочина 300 м ясно се очертават три огнища на ниски температури (до 8,75ºС), крайните, северозападните и източните части, както и широка зона между 34º и 35º източна дължина.
На дълбочини 500 м и до дъното величината на стратификация на температурата е много малка и се колебае около 0,05 – 0,15ºС.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар