// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Генетична катастрофа в популацията.

„В морето от водка и богатири се давят.“

Тайната на института на сватовете. Сега ще се върнем към мутациите. В различните популации на живия свят винаги има: – генетично устойчиво „ядро“; – генетично обременена „периферия“ (от лат. реriрhеriа – „окръжност“ – част от нещо, отделяне от центъра). Генетично устойчивото ядро осигурява възпроизводството на поколенията.

Генетично обременената периферия – това са такива индивиди на някоя популация в животинския свят, които имат различни генетични дефекти, за което стана въпрос по-рано. Такива индивиди се израждат и деградират в следващите поколения.

Всичко това непосредствено се отнася и за „популацията на хомо сапиенс“ – човечеството.

Нашите предци прекрасно са осъзнавали всичко това, само че не са го изразявали на такъв научен език както ние сега. Вие, драги читатели, навярно сте чували такива изрази като „ядрена девойка“, „ядрен момък“. Какво означават те? Те означават, че такива момък или девойка са здрави, крепки, красиви, ловки, умели, че от такива „ядрени“ ще се роди също такова „ядрено“ потомство – красиво, крепко, здраво.

У нас е съществувала базирана на опита на много и много поколения цяла система на сватосване и действал института на сватосването. Сега той практически е унищожен, въпреки че на отделни места сватосването все още се е запазило. Много елементи на сватосването са се съхранили и в народната памет. Сватовете наглеждали младежите – бъдещи съпрузи; наблюдавали ги в различни ситуации, забелязвали са силните и слабите им страни, особености на характера; контактували с родителите на младите хора, изказвали своите съображения за възможните бъдещи двойки; създавали определени ситуации, при които младите са могли да по общуват едни с други… и много, много още. Така, че това е била цяла наука. Подразбиращ се резултат от работата на сватовете е била не сватбата, както много смятат, а устойчивия семеен живот. Именно по този критерий се е оценявала и заплащала работата на сватовете. По тази причина сватовете са съпровождали със своето информационно въздействие първите крачки на новото семейство, създадено чрез тяхното непосредствено участие. Не би било лошо всичко това да се възроди на съвременна основа със съхранение на древни обреди и ритуали.

Много нагледно могат да се покажат „ядрото“ и „периферията“ на графиката на закона за нормалното разпределение.

„Ядро“ – това е от дясно на графиката, където е „главата“ на охлюва (1%-3%).

„Генетично обременената периферия“ – това е „опашката“ на охлюва (1%-3%).

А между тях (под гърба) – основната маса хора (90%).

Генетична катастрофа в популацията. Това е изчезване на генетично устойчивото „ядро“. Графично това ще означава, че „главата“ на „охлюва“ е унищожена в някакъв вид и „охлюва“ бавно но неизбежно запълзява наляво, черупката му бавно гние, разпада се и накрая съвсем изчезва. В този смисъл руснаците в Русия фактически се намират в състояние, много близко до загуба на „главата на охлюва“. Глобалната мафия (глобализатори) целенасочено в продължение на няколко столетия подлага на унищожение нашите хора и тяхната вяра в Бога, в славянството. Какво струва внедряването на едно такова пиянство у нас. Светия равно апостолен княз Владимир – „Красно Солнышко“ (извънбрачен син на княз Святослав и еврейката Малки) избира вяра, която според плана на глобализаторите е трябвало да замени Вярата Славянска.

„Веселието на Рус е в пиенето, не можем да живеем без него“ – с такива думи Владимир съпроводил своя избор. „Свето причастие“ при което с „църковно“ вино закърмяли младенците руски с пристрастие към алкохола от кърмаческа възраст. Чаената лъжичка за сукалчето с тегло 5 кг е равносилна на употребата на 150 грама водка за мъж с тегло 100 кг. Ето, че се „весели“ руския народ по завета на княз Владимир – Красно – Солнешко, живеейки вече повече от хиляда години с насадената чужда за славяните юдо християнска вяра. В най-богатите на природни и суровинни ресурси страна на света, в резултат на такова хилядолетно „веселие“ народът се е оказал в края на краищата в разрушена и унижена страна на положение на роб. Прочетохте ли това, мужики? Ну, що, да идем да се „пречистим“ с по 100 грама? „Дръжте се заедно, мужики“ – внушават пияндетата на целия народ по телевизора. А за какво да се държат? За шишето?

Ще се върнем към този въпрос и по-нататък, а от гледна точка на унищожението на генетично устойчивото ядро ще приведем за пример само мащабните акции на глобализаторите за последния 20 век.

Първата световна война – Кой загина в окопите й? Руските и славянски здрави ядрени селски мужици. В армията не са вземали хилави.

Гражданската война, когато „белите“ казаци секли на парчета „червените“, а „червените“ секли на парчета „белите“. Руските хора ги насъсквали едни против други и здравите ядрени мъже с ярост се унищожавали взаимно.

Великата Отечествена война – Кои са били войници и офицери на предната линия, където се леела кръв? Това са били здрави ядрени мужици. Разбира се, имало е и от други националности, но основно това са били руснаци. Колко ядрени мъже положиха кости на полетата на всички тези сражения? А кой е заемал мястото им в тила?

„Аз бях разузнавач батальонен, А писарушка в щаба той

Аз бях за Русия отговорен, А спеше със жена ми той“.

Но свърши Великата Отечествена, и какво започна? Започна периода на мащабното пиянство в пределите на цялата страна: пили от радост, пили от мъка, пили за загиналите и т.н.

„За победата ний пълни пресушихме

За другарите по още по една“.

Ето по тази „пияна“ причина и е станало, че победилите врага във „горещата“ война загубиха „студената“ война, т.е. информационната война. В информационната война трябва да се мисли с главата, а ако „главата“ е в непрестанен „запой – застой“:

„Или пушим на празен стомах

Или пием за изтрезняване“,

Тогава за какво да говорим! И ето пиеха в цялата страна „от първия ген секретар до последния хомо секлецар“ и

„Ний, от войника до маршала

Едно семейство сме, едно…“

Ето така и пропихме в цялата страна Великата Победа, постигната от нас с толкова кръв.

А кой се е бил в Афганистан? А кой в Чечня?

В резултат на поголовното пиянство възникнаха проблеми. Няма кой да се призове в армията! И за това, уважаеми читатели, вие прекрасно знаете. Призовават болни, с поднормено тегло (даже в селата вече хората не си дояждат). Президентът В.В. Путин през 2006 година обяви програмата за „Събиране на народа“, защото народа на Русия измира. А кой измира? Така наричаните „национални малцинства“ (особено от мюсюлманската вяра, които не пият) не измират, а обратното, измират руснаците, православните… Ну, що, мужици, ще продължаваме ли да се „наливаме“?

А наркотиците? А бедността на хората, когато младите не искат да раждат и „плодят нищета“? Но за това малко по-нататък.

Не са необходими огромни умствени усилия, за да се направи извода, че нашият народ е докаран до състояние, съвсем близко до изчезване на генетично устойчивото ядро, до края на генетичната катастрофа, която е създадена специално за нас и преследва напълно определени цели. Очевиден е и следващия извод: трябва да се предприемат енергични неотложни мерки първо за възстановяването на генетично устойчивото ядро, а след това за неговото неотклонно и непрекъснато увеличение, а не да се занимаваме с абстрактно „събиране“ на народа. И тези процеси за възстановяване на генофонда трябва да се управляват целенасочено. Иван Антонович Ефремов в своята фантастична повест „Мъглявината Андромеда“ многократно се връща към темата за физическото усъвършенстване на човека. Описвайки живота и жизнеустройството на човечеството на Земята много столетия след съвременния живот, той разказва за това, как хората на бъдещето са достигнали до разбирането за необходимостта от поддържане и усъвършенстване не само на своето духовно състояние и здраве, но и поддържането на здравето на своето тяло и неговото усъвършенстване. И.А. Ефремов разказва за тази целенасочена дейност, която е била осъществявана в продължение на столетия, в резултат на която хората започнали да живеят много по-дълго и плодотворно да работят до края на своите дни, а телата и лицата на всички хора на Земята станали красиви и съвършени. Говорейки с езика на КОБ и ДОТУ е било осъществено целенасочено управляващо въздействие на цялото човечество, което в последствие преминало в режим на самоуправление, в резултат на което и била достигната поставената цел: постигане на непрекъснато духовно и физическо усъвършенстване както на всеки човек индивидуално, така и на цялото общество заедно.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар