// Вие четете...

Управлението

В търсене на по-добри ангели.

soc74„Какъвто е народът, такива са и боговете му.“

В търсене на по-добри ангели.

Озарение на човечеството – великото дело на всички окултни сдружения. Папа Йоан Павел II, като че ли също сподели тази сияйна цел. През 1988 г. в Асизи, Италия, папата застана в един кръг, хванал за ръка будистки монаси, заклинатели на змии от Того, хиндуистки гуру, протестантски проповедници отстъпници, ислямски аятоли и африкански магьосници. В изказванията си папата ги увери, че всички се молят на един и същи „Бог“. Този Бог, каза папата, е като всемогъщото и будещо страх слънце. Поради това във всички религии може да се намери „зрънце от Слънцето, лъчението на единствената истина“.
Мъдрата окултна формулировка на Буш зарадва и водачите на масоните. В списание „Royal Arch Mason“, в статията „Нека свети светлината ти“, братът масон Р.С.Сагар твърди: Франкмасонството е най-старото, най-голямото и най-прекрасно братско сдружение на света. То стана такова, понеже трябваше да се съедини пламъкът, който гореше в членовете… Масонството трябва да бъде като морски фар… Вие, отделните масони, сте като лампи – извори на светлина… На нас се полага да построим отново моста и да развеем флаговете на масонството.
Двадесет и осмата степен на масонството се нарича „Рицар на Слънцето“. Получавайки тази степен, посветеният научава за идеята на „светлинните точки“, която сега е публично и ентусиазирано пропагандирана по света от Джордж Буш. В масонския наръчник „Мост към светлината“ Рекс Хътченс, масон от 32-ра степен, поучава: „Голямата светлина произлиза от слънцето, а прозрачностите (хората) доставят по-малка светлина… Слънцето или голямата светлина, е символичната истина, а малките светлини са символичната представа за Истината на човека.“
Сега ще се шокирате с това, което казва Хътченс за най-важния символ на масоните, който изобразява „голямата светлина“ на тайните сдружения – масонското слънце. Той твърди, че това е „гностичния червей уроборос, който е опростен змей или змия, която хапе опашката си“.
Съобразно с това, което съобщава Хътченс в наръчника си, публикуван през 1988 г. от Върховния съвет на 33-та последна и най-висша степен на Древния шотландски ритуал на масонството, най-голямата масонска организация на света, „Богът – масонският бог – не е никой друг, а само змията!“ Посветеният в 28-а степен научава следната лекция по този въпрос: Съществува в света принцип на живота, универсален двигател, в който има две природи и двойствен стремеж към любов и ненавист… Това е пламък, откъснат от славата на Слънцето… Това е дух Свети, универсалният посредник – змията…
Без оглед на това, което проповядва масонството, всеки християнин или не християнин може без проблем да разпознае самоличността на змията. Уверявам Ви, че тя не е Бог!
Според Хътченс „змията, която хапе опашката си, е символ на всички циклични процеси, особено на времето“.
С други думи сега е времето на завръщане на голямата змия или на змея. Още на другата страница става ясно, че Хътченс се позовава на дявола или Луцифер, когато казва на читателя си: „Видимото е появяване на невидимото“ и „това, което е над, прилича на това, което е под“.
„Тъй като, – обяснява Хътченс, – черното и бялото, тъмното и светлото трябва да се обединят в едно.“ Той използва латинския израз „Lux Ex Tenebris“, което означава „Светлина от тъмнината“ и твърди, че пентаграмата или петолъчката е символ на новия вид светлина.
Много подходящо беше следователно използването от Джордж Буш на думата „звезди“ в речта му от 1988 г. Ето точните му думи: Ослепителната разнородност, разсеяна като звезди, като хиляди светлинни точки по спокойното небе.
На следващата година, по време на коледните празници, президентът и Барбара Буш запалиха точно 1000 звезди във формата на петолъчка. Броят им не бе случаен, също както неслучайно е използван думата „звезди“ в речта на Джордж.
В Библията Злият е описан като „Звезда, която е паднала от небето“. Наистина в Библията всички ангели, а не само черните Ангели, често се описват като звезди. Заслужава да отбележим също, че великата вавилонска богиня бе наричана Астарта и Истар – „богини на звездите“. По време на Френската революция масоните я разпространяваха като „богиня на разума“. Джоузеф Кембел, описвайки в „Силата на мита“ целите на масонството, твърди, че тази масонска богиня на звездите е светата Богиня на преструктурирането и промяната. Накъсо казано, тя е богиня на посвещението и илюминацията.
Мистерийните религии изисквали от хората служене, почит и боготворене на богинята на звездите. Беше казано, че благодарение на служенето, вярващият получава собствената си сила, а благодарение на добрата работа идвало и посвещението. Той можел да стане божество – малка, трептяща светлинна точка.
Отдавна окултните философи проповядват, че богатите имат лукса на свободното време. По-лесно им е да продължат изучаването на магическата практика, на символите, алхимията и другите окултни предмети. Богатите ленивци винаги са били по-заангазкирани в сатанински изследвания и грешни страсти, отколкото задъханите от работа обикновени хора, които имат да плащат сметки и трябва да изхранват семейства.
Описвайки подобни мрачни духовни начинания, корумпираните монаси, гностици, езичници и средновековните окултни философи често употребяваха определението „в търсене на по-добри ангели“. Много окултисти грешно вярват, че съществуват два вида магия – черна и бяла. Смятат, че тръгвайки след по-добрите ангели ще открият тайната на бялата магия и ще могат да се разберат с „добрите“ духове.
Използването от Джордж Буш в речта му в Ню Орлеан на израза „да последваме по-добрите ангели“ обяснява много: „Факт е, че благополучието има своята цел. То ни позволява да последваме по-добрите ангели, дава ни време за мислене и развитие. “
В интересната си книга за папа Йоан Павел II, „Ключовете за тази кръв“ Малахи Мартин подсказва, че Михаил Горбачов, който подкрепя глобализма и другите цели на Новия световен ред, също сочи „по-добрите ангели“ и сам в известен смисъл е един от тях. Мартин пише: Горбачов може да бъде главният надзираващ ангел в това глобално усилие. Той сочи други ангели, които всички ние трябва да слушаме. Сочи историческата цел на процесите, които… създават световни канали за развитието на историята.
Да вземем прост пример: природната среда на света е заплашена… Изглежда, нашата планета не може да изхрани прекалено голямо население. Ако това означава, че трябва да имаме по-малко хора, желязната логика на историята изисква да въведем в практиката предпазването от забременяване, аборта и дори евтаназията.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар