// Вие четете...

Черно море

Вятърът по българското крайбрежие.

„Още не се е научил да ходи, а иска вече да тича.“

Вятърът по българското крайбрежие.

През зимата преобладаващи ветрове над морето са северните, североизточните и северозападните. Най-големи стойности на скоростта на вятъра се наблюдават именно през зимата и се колебае средно за месец от 5 до 14 м/с. При определени условия скоростта по носовете и в открито море е възможно да достигне стойности от 30 – 35 м/с.
През лятото ветровете са сравнително неустойчиви по направление, а скоростта варира средно от 2 до 5-6 м/с. Преобладава бризова циркулация, която се заражда благодарение на откритата водна площ и денонощния режим на температурата.
През пролетта, ветровете със северна компонента намаляват за сметка на тези с източна, а средната им скорост отслабва.

Местни ветрове по българското крайбрежие.

Бриз. Вследствие на различното нагряване и охлаждане на морето и сушата по крайбрежието се появява вятър наречен бриз. Бризът получава най-голямо развитие през лятото, но могат да се наблюдават и през пролетта и есента, а при благоприятно време даже и през зимата.

Морският бриз е прохладен и влажен вятър от морето, започва обикновено сутрин, духа цял ден и няколко часа след залязване на Слънцето се сменя с бреговия бриз, топъл и сух вятър от сушата. Морския бриз увеличава влажността и намалява температурата на въздуха. При появата на бреговия бриз температурата се повишава, а влажността пада. Бризът е особено добре изразен, там където към морето подхождат широки долини.

Фьон. По планинските крайбрежия понякога се наблюдават своеобразни местни ветрове, наречени фьони, които са топли и сухи ветрове, духащи по планинския склон. Появяването на тези ветрове предизвиква значително намаление на влажността и увеличение на температурата на въздуха.

Щорм. Вятър със скорост над 14 м/с се наблюдава предимно през зимата, когато средно броят на дните с щорм може да достигне до 12-14. С най-голяма продължителност през този сезон се отличават североизточните щормове, които обикновено се придружават със силно понижение на температурата, снеговалежи и „пушене” на морето. През пролетта се наблюдават западни и северозападни щормове, които се придружават с неустойчиво облачно време. Южни щормове се наблюдават по-рядко и за тях е характерно време с по-малка облачност.

Шквал. Внезапно и рязко усилване на вятъра за кратък период от време, с често изменение на посоката се наблюдава при облачно циклонално време,  свързани са с преминаване на фронтални граници.

Щил. Пълно безветрие над морската повърхност се наблюдава през лятото.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар