// Вие четете...

Морал и Православие

Вяра и Благочестие.

„Благодарността е най-малката добродетел, неблагодарността – най-лошия порок.“

Вяра и Благочестие.

За да се ползваме правилно от учението за вярата и благочестието трябва на дело да изпълним това, което знаем, с боязън да не бъдем тежко осъдени, ако не изпълним. „Ако знаете това, блажени сте, когато го изпълнявате”. „А оня слуга, който е знаел волята на господаря си, и не е бил готов, и не е постъпвал по волята му, биде бит много”.
Когато видим в себе си грях трябва не само незабавно да принесем покаяние и твърдо да решим занапред да избягваме греха, но и да се стараем, доколкото е възможно, да заличим причинената от греха съблазън или вреда чрез противоположни нему добри дела. Така постъпил митарят Закхея, когато казал на Господа „Ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромасите и, ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно”.
Когато ни се струва, че сме изпълнили някоя заповед, трябва да настроим сърцето си (нашите чувства и мисли) според думите на нашия Господ Исус Христос „Когато изпълните всичко вам заповядано, казвайте: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим”.
Църковната свещ.
Църковната свещ символизира топлотата и пламъка на нашата вяра, надежда и любов към Господа, към Пресвета Богородица, към Ангела или светеца, пред чиято икона я поставяме. Закупените от православния храм свещи са знак на молитвата и на доброволната жертва на християнина към Бога и Божия дом. Свещта е жертва и към Божия дом, защото част от получения от свещи приход служи за поддръжка на храма и свещенослужителите. Грешно е свещи да се закупуват не в храма, а от частни фирми, търговци или от други места, защото такива свещи не са жертва към Божия дом, а служат за лично обогатяване на техните производители и разпространители. Нашата жертва пред Бога и Неговия храм не се влияе от количеството и големината на свещите, които закупуваме, защото Бог знае финансовото ни състояние и няма да Го оскърбим, ако вземем по-малко на брой или дори само една свещ. Нашата жертва, за да бъде тя приета от Бога, трябва предварително да се простим и примирим с всички, които са ни оскърбили и които ние сме оскърбили. Свещта без примирение с ближния не е угодна жертва на Бога.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар