// Вие четете...

Поведенчески модели

Въпроси, които всяка жена трябва да зададе? – 1

„Ние охотно вярваме на това, което желаем.“

Въпроси, които всяка жена трябва да зададе? – 1

Всяка жена трябва да зададе пет въпроса, преди връзката да се задълбочи. Ето ги и тях. И помнете – няма от какво да се страхувате.
Първи въпрос: Какви са непосредствените му цели? Ако имате намерение да започнете връзка с някого, трябва да знаете какви са непосредствените му планове и по какъв начин те се връзват с движещата сила на мъжа, а именно – кой е, с какво се занимава и колко печели. Тези три компонента на личността са от изключителна важност и вие сте в пълното си право да сте наясно какви са целите, върху които се е фокусирал в момента, и как смята да се развива през следващите три или пет години, за да се реализира в живота. Отговорът му ще ви помогне да прецените дали желаете да бъдете част от мечтата му и ще ви предупреди, ако изобщо няма планове за бъдещето.
Ако е начертал карта за развитието си през следните няколко години, това е чудесно. Престорете се на силно заинтригувана и приложете дарбата си на детектив, за да го проучите по-отблизо. Възползвайте се от факта, че мъжете обичат да говорят за себе си. Правят го, защото знаят, че за да ви „уловят“, първо трябва да ви впечатлят. Позволете им да го сторят. Колкото по-любопитна и заинтригувана изглеждате, толкова повече информация ще съберете. Подканяйте го да ви разкаже повече с въпроси като: „И как започна да работиш в тази област?“ или „Толкова е интересно – колко ли усилия си положил, за да успееш?“ После наострете уши и слушайте внимателно. Претегляйте думите му и си правете изводи дали наистина се труди упорито, за да реализира целите си, или е бездеен мечтател, който просто се намира на приказка. Наред с това преценявайте дали вашите собствени интереси съвпадат с краткосрочните му планове, искате ли да бъдете част от тях и каква роля би ви била отредена. Може би няма да се видите като част от уравнението. Ако, да речем, заяви, че работи като техник в кабелна компания и паралелно учи вечерно за инженер, за да може да се издигне, значи човекът има набелязана цел и я следва. Вероятно дори бихте могли да си представите бъдещето си с него – помагате му по време на следването, придружавате го на дипломирането или го съветвате как да изгради стратегия за кариерното си развитие от сегашната позиция на работник, който инсталира оборудване, до инженер, който участва в създаването на технологиите. Важното е, че той не само е формулирал целите си за следващите няколко години, но и действа за осъществяването им – следователно работи за реализирането на жизнения си план. Възможно е този човек да е в състояние да ви предложи тъкмо това, което търсите у един стабилен партньор.
Ала ако ви отговори нещо шантаво – като например, че е наркопласьор и че мечтата му е през следващите няколко години да разшири района си, това веднага трябва да ви даде сигнал, че е най-добре да продължите по пътя си без него. Същото важи и за мъжете, които имат някакви краткосрочни цели, но не и план за действие. Например, ако ви каже, че мечтае да стане продуцент, но не е направил някакви стъпки в тази насока, като, да речем, да стажува или работи във филмова компания, да пише и чете сценарии, да създава полезни контакти, които да му отворят вратите за индустрията, от месеци е безработен и няма изгледи да намери нещо в интересуващата го област, значи този човек няма стратегия за развитие. Ако е така, няма как да осъществи набелязаните цели, или така наречените „цели“ не са нищо повече от празни приказки. И в двата случая едва ли искате да сте част от картинката. Следвайте собствените си планове. Разбира се, винаги има шанс да се вземе в ръце и пробие в шоубизнеса, но струва ли си да го чакате? Преценете добре дали е човек, който е готов да грабне мечтата си, или ще си остане само с приказки.
Втори въпрос: Какви са дългосрочните му цели? Повярвайте – мъж, който е начертал планове за бъдещето си след десет години, има и ясна идея как да ги реализира. Този човек гледа надалеч и гради стратегия. Ако обаче ви даде някакъв нелеп отговор от типа, че предпочита да живее ден за ден – бягайте от него. Ако дългосрочните му цели съвпадат с краткосрочните – също изчезвайте, и то веднага. Това означава, че или не е формулирал жизнения си план, или просто не смята да бъдете част от него и не вижда причини да го споделя. И в двата случая не ви предлага нищо. Щом бъдещето не го интересува, защо изобщо ви е нужен?
Ако обаче той е обмислил добре намеренията си за следващите години и вие виждате своето място сред тях, тогава си струва да го вземете на сериозно. Както вече беше казано по-рано – един мъж винаги има някакъв план. Щом узнаете отговорите на първите два въпроса, ще получите отлична представа с какъв човек си имате работа. Не се обвързвайте с някого, който няма жизнен план, защото, ако той стои на едно място, вашият живот също ще забуксува.
Трети въпрос: Какво е отношението му към връзките? Този въпрос включва в себе си много. Той ще ви даде обобщена картина на разбиранията си относно цял диапазон от взаимоотношения, в които човек влиза през живота си – от родителите и децата до общуването му с духовното. Ще ви разкрие много за себе си – дали търси сериозно обвързване, в какво семейство е отрасъл, какъв баща и съпруг ще бъде, отношението му към религиите и т.н. Единственият начин да узнаете всичко това е да попитате. Задайте въпроса преди първата целувка, може би дори преди да излезете на среща с него. Може да го направите по време на телефонен разговор. Не се стеснявайте и не се притеснявайте да питате, защото нали в крайна сметка връзката се основава на общуване между партньорите? Ако изпитва неудобство от тези неща, значи има нещо гнило и по-добре стойте надалеч.
Най-напред установете какво мисли по въпроса за семейството – какви са възгледите му, иска ли да има свое, какво е отношението му към децата. Ако вие имате собствени от предишна връзка, редно е да му го кажете, но по-важното е да си изясните дали той е готов да приеме ролята на родител. Ако не желае да създаде потомство, а вие – да, тогава спрете навреме. Имайте предвид, че когато един мъж заяви, че не желае поколение, малко вероятно е да промени мнението си, независимо колко са силни чувствата му към вас. От друга страна, ако не харесва хлапетата, а вие вече имате свои, нима бъдещето ви заедно е възможно?
На второ място, поинтересувайте се какви са взаимоотношенията му с майка му. Това е първата жена в живота на всеки мъж и ако той се разбира с нея, вероятно знае как да се отнася с уважение и поне отчасти как да се грижи и да закриля партньорката и семейството си. Няма момче, което да не обожава своята майка. То е възпитавано да я пази и да се стреми да удовлетворява потребностите й. От нея научава най-основното за любовта. Действително, ако помежду им съществува неразбирателство, много вероятно е и отношенията му с вас да не са хармонични. Чуете ли го да коментира, че никак не се погаждат, изтрийте номера и съобщенията му и изчезвайте от хоризонта.
След това го поразпитайте за баща му. Ако двамата са близки, тогава синът сигурно е наследил определена ценностна система, която по-късно ще залегне в основите на собственото му семейство. Разбира се, да си дадем сметка, че огромен брой мъже в днешно време са отгледани от самотни майки, но в общия случай в живота на всекиго, под една или друга форма, е присъствал бащиният авторитет. От него е усвоил моделите на поведение, характерни за мъжа, и познание за социалната му роля. От друга страна, отсъствието на такава значима фигура в живота му може да му е помогнало да осъзнае какви грешки той самият не би искал да допуска като родител. При всички положения отговорите, които ви даде, ще ви разкрият как ще се справи с тази функция.
Друг въпрос, относно който трябва да се осведомите, засяга неговата духовност. В интерес на истината, ако един мъж е лишен от нравствени ценности или вяра в някаква по-висша сила, ако не се уповава на някакъв пътеводен морален принцип, нещата помежду ви няма да се получат. В крайна сметка, щом той няма нравствен коректив, как ще ви бъде предан, ще се отнася с вас и децата ви както подобава и нима изобщо би могъл да бъде пълноценна личност? Тук не се изисква, да не се срещате с човек, който не е набожен или пък има различно вероизповедание. Но ако се разминавате в основните морални ценности, вероятно това ще попречи на отношенията ви.
Последните два въпроса трябва да зададете, след като вече сте се поопознали. Най-добре ги отправете, преди да сте го удостоили с наградата. Не пречи да го попитате и ако вече сте правили любов. Отговорите може да се окажат болезнени, но поне няма да сте в неведение.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар