// Вие четете...

Времето

Въпроси задавани от всички

Сред множеството въпроси за времето се срещат такива, които може да зададе всеки човек, независимо от пол и възраст, образование и професия. Обикновено тези въпроси за времето като такова, тоест за неговата същност и природа, а също така за причините за неговите промените, струващи ни се необичайни, за възможните връзки на тези промени и изменения с такива породени от научно-техническата революция, като проникване на човека в космоса, термоядрените взривове, полетите на свръхзвуковите самолети, ядрените централи и т.н.
При това струващата ни се наивност за някои въпроси, отговорите не са винаги така прости и лесни. Удивителното е, че понякога по-сложно е да се отговори на въпросите на децата. Младия човек, започващ опознаването на обкръжаващия го свят, не възприема времето, като нещо разбираемо от само себе си. Той се стреми да разбере нещата, за които възрастните не се замислят, да кажем за понятия като „пространство” и „време”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар