// Вие четете...

Черно море

Вълнови режим на Черно море.

„Не се плаши от зимата – след нея идва пролет, плаши се от есента – след нея идва зимата.“

Вълнови режим на Черно море.

Значителните размери на Черно море, разположение на бреговете, малка изрязаност на бреговата линия, слабото и кратковременно развитие на ледово покритие, често посещаващите го циклони и силните особено през зимата, северни и североизточни ветрове създават благоприятни условия за развитието в него на ветрово вълнение и голям прибой.
Средно месечното вълнение изразено в балове се изменя паралелно с годишния ход на скоростта на вятъра.
В Черно море от август до февруари средната скорост на вятъра повсеместно се усилва. Като следствие на това постепенно расте средно месечния бал на вълнението от 2,5 през август до 4 бала през януари и февруари, когато се наблюдава максимална степен на вълнението. Относителната бурност в отделни райони на морето е доста устойчива. Месеците с най-голямо развитие на вълнението, за пример могат да послужат месеците, декември и януари, районите с максимално вълнение съвпадат с районите на най-голяма скорост на вятъра.
От март до юли средно месечната скорост на вятъра на цялото пространство на морето се понижава, а заедно с това отслабва и вълнението. В частност в северозападната част на морето през март най-високия среден бал на вълнението е 3.7, а през април е 2.8, от май до юли е около 2.5 бала.
По степен на повтаряемост, различната градация на степента на вълнение Черно море се разделя на две части на северозападна и югоизточна. От октомври до март най-често до 70 – 80 % се повтарят вълни от 2 до 5 бала, за вълнение от 6 – 7 бала се падат от 5 до 15 %, а вълнение от 8 – 9 бала едва надвишават 1 – 2 %. През април повтаряемостта на вълнение по-силно от 3 бала е 40 – 50 %, всички случаи на вълнение е с повтаряемост 75 – 80 %, вълнение със сила 2 – 3 бала повтаряемостта е 40 – 50 %, вълнение от 1 бала е с 30 – 40 %. Повтаряемостта на вълнение от 7 – 8 бала не превишава 1 – 2 %.
През лятото силните щормове са сравнително редки явления. През есента с прехода на ветровете от северно и североизточно направление те зачестяват, през зимата тяхната повтаряемост достига своя максимум, а през пролетта техния брой отново се намаля. При силен щорм височината на вълните достига до 6 м, а височината на единични вълни достига 7 и даже 8 м, като периодът на щормовите вълни се колебае от 9 до 11 с, дължината им достига до 40 – 60 м.

Коментари

Един коментар към “Вълнови режим на Черно море.”

  1. Тези сайтове много ми помагат във творческата ми дейност.Но ми се иска да бъдат по подробни.

    Posted by инж.Грозю Грозев гр.Силистра | 02.11.2014, 21:54

Отговори на инж.Грозю Грозев гр.Силистра