// Вие четете...

Въпроси за времето

Възможно ли е угасване на Слънцето?

Заплашена ли е Земята от постепенно охлаждане поради неизбежно угасване на Слънцето?

Да, такава заплаха съществува, но само по принцип. Такава заплаха не е много актуална и преди още на човечеството да му се наложи сериозно да се замисли за нея, ще се появят много други причини, които ще пораждат много по-голямо безпокойство. Независимо от това, че Слънцето е една „обикновена” звезда, размерите и масата на която са по-малки в сравнение с много други, все пак по нашите земни мащаби, Слънцето е гигантско светило с маса 330 000 пъти по-голяма от тази на Земята. В процеса на непрекъснато ядрено превръщане на водорода в хелий в слънчевото ядро се ражда колосално количество лъчиста енергия, но само една двумилиардна част от тази енергия достига нашата планета. Всяка секунда при това се разрушават около 4 млн. т слънчева маса, от която 90% се състои от водород.

По мнение на учените, отслабване на излъчваната енергия от Слънцето може да стане забележимо не по-рано от 30 или даже 100 милиарда години, тоест в близко бъдеще сериозни причини за безпокойство по отношение на жизнеспособността на Слънцето не съществуват.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар