// Вие четете...

Свойства на морската вода

Водата като разтворител

Водата притежава забележителни свойства да разтваря различни вещества благодарение на силно изразената полярност и големия диполен момент на молекулите си. Теоретично не разтворими във водата вещества не съществуват, ако времето за това е неограничено. Поради това в природата не съществува химично чиста вода.
Морската вода се отличава от водата на сушата с значително по-богатото в качествения си състав по отношение на разтворените в нея вещества и поради това всички нейни свойства се оказват различни от свойствата на прясната вода. Изменението на свойствата на водата под влияние на разтворените в нея вещества е толкова голямо, щото морската вода може да се разглежда, като разтвор, който се подчинява на всички закони, присъщи за слабите разтвори. Особеност на морската вода като разтвор се явява това, че тя представлява слаб и поради това силно йонизиран разтвор, съдържащ голямо количество частици.
Размерите на разтворените в морската вода частици са най-различни. Поради това морската вода може в отделни случаи да се държи като молекулярен или кристален разтвор, когато частиците са много малки и не могат да се открият с оптически способ, а при ледообразуване се наблюдава отделяне на кристали.
При увеличаване на размерите на разтворените органични и неорганични вещества водата се приближава в близост до крайбрежието към мътен разтвор. В такива разтвори става постепенно съединяване на разтворените вещества и утаяване вследствие на повишаване на тяхното тегло. Наличието на примеси, намиращи се в безтегловно състояние оказват съществено влияние на оптичните, акустичните и други явления протичащи в океана.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар