// Вие четете...

Въпроси за времето

Влияят ли на времето слънчевите протуберанси?

Влияят ли на времето слънчевите протуберанси?

Протуберанси – облаци светещи газове, наблюдаващи се често и преди всичко в близост до тъмните петна на повърхността на Слънцето. Тези огнени облаци във вид на тесни ленти могат да се отдалечат от повърхността на Слънцето на стотици хиляди километри. Те, както и слънчевите петна на практика не оказват влияние на времето на Земята.
При оценка на възможното влияние върху времето на кое да е явление на Слънцето трябва да се има в предвид едно важно обстоятелство, че всичко случващо се на Слънцето е в състояние да измени слънчевото излъчване, като усили или намали неговата интензивност. Но независимо от това, както видяхме по-горе, явно не се отразява върху формирането на времето на Земята. Поради това, явленията случващи се на Слънцето, за прогнозиране на времето на Земята, нямат никаква практическа стойност.

Каква е температурата на Слънцето?

Разстоянието от Слънцето до Земята, примерно през юли е 152 млн. км., а през януари – 147 млн. км., слънчевите лъчи го преодоляват средно за 8 мин. и 20 с. Температурата в центъра на слънчевото ядро, по разчети, превишава 10 млн. К, а на неговата повърхност, тя е около 6000 К. На повърхността на тъмните участъци от Слънцето, слънчевите петна, тя не превишава, примерно 4400 К.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар