// Вие четете...

Въпроси за времето

Влияят ли на времето петната на Слънцето?

От време на време на повърхността на Слънцето, по двете страни на слънчевия екватор, възникват тъмни, тоест по-хладни участъци. Те представляват излизащи навън газови вихри, зародили се в слънчевото ядро. От Земята те изглеждат, като не големи, подвижни и изменящи се по величина петна, чиито продължителност на съществуване е от няколко дена до седмица, а понякога и повече. Действителните размери на тези петна са от порядъка 1000 – 80000 км. Възникването и изчезването на слънчевите петна свидетелстват за бурните процеси протичащи на Слънцето, неговата активност, която има значение за живота на Земята, включително е възможно да оказва и влияние на земната атмосфера. Разбира се, колебанията на слънчевата активност почти не се отразява върху постъпването на тези видове лъчиста енергия, която е свързана с формирането на времето. Освен това, механизмът за формиране на времето, тоест възникване на облаците, валежите, вятъра и други метеорологични явления в различните райони е толкова сложен, че да се проследи непосредственото въздействие на слънчевите петна на времето е, както практически, така и теоретично невъзможно.
В периодите на максимално увеличаване на количеството слънчеви петна, които се повтарят средно през 11 години, времето на Земята по никакъв начин не се отличава от времето през други години. В едни райони то може да бъде необичайно топло, а в други в същото това време е необичайно студено и т.н. Това многократно се доказва от материалите на наблюденията.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар