// Вие четете...

Морал и Православие

Власт чрез измама.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Ако искаш да скриеш тайната от врага си, не я казвай дори на приятел.“

Власт чрез измама.

Живеем във време на свобода и демокрация, но тези ценности много често се използват за параван от някои жадни за власт недобросъвестни човеци. Както народа го е казал – „Опиеш ли се от власт, ще отрезвееш, когато паднеш в пропастта!“
В много случаи власт имащите създават закони, които да обслужват преди всичко тях самите и обкръжението им. Световни тайни и явни финансови кръгове влияят на процесите, случващи се в съвременното общество.
Тайните общества са се зазидали в своите крепости, като основно там се приема така наречения „елит“ на нациите и по този начин разделят човечеството на ние и останалия свят. Идеите им пред обществото са за равенство, братство и изобщо за социална справедливост, но всъщност в редиците им не се приемат бедни, без влияние или с нисък социален статус човеци. Съществуват вътрешни тайни правила, но всъщност такива не съществуват, ако не са явни и не касаят всички. По принцип така наречения „елит“ членува в тези общества заради контактите и привилегиите, но както казват „безплатен обяд няма и не съществува“. Съвсем съзнателно всеки един член от „братството“ става своеобразен камък в „пирамидално“ не ясна структура, която го държи в зависимост, без той да е наясно за положението в по-горните нива.
Привидно бизнесът и кариерата ще се развиват безпроблемно и с бързи темпове, но човек принадлежащ към тайно общество, не е свободен, защото там съществува окултна клетвена обвързаност. А в Църквата всички тайнства са явни и всяка друга тайна клетва, пред тайни хора е пред тъмни сили, тоест дявола (станата). Чрез братята си по цял свят човекът бързо решава проблемите си, но в крайна сметка той не е господар на богатството си и е в пряка зависимост от волята на други.
„Влезте през тесните врата: защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях: защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота и малцина го намират. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си.“
Желателно е човек добре да се осведоми за всяка организация, в която възнамерява да членува и да научи истината за нея. „.. и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“ Препоръчително е да сме членове единствено и само на Христовата Църква. Защото „Горко на ония, които създава несправедливи закони и пишат жестоки решения.“
Човечеството е принудено да работи повече, а да получава по-малко, което затруднява дълговете му. Хората оскотяват, защото са прихванати от данъчното бреме и финансови задължения, защото ежедневно мислят единствено за материалното си оцеляване като се отдалечат от Бога и от духовно нравствените ценности. Целта на умишлено създаваните икономически кризи е човекът да бъде вкаран в коловоза на проблемите и житейските грижи, да бъде зависим от системата, да не се интересува и да не протестира срещу проблемите в обществото. Срещу несъгласните или по-точно срещу лидерите на несъгласните с глобалната система битката е безкомпромисна, чрез несправедливи обвинения, процеси и манипулации. Корупцията ще е всеобхватно явление. „Проклет да е, който взима подкуп, за да погуби душа и да пролее кръв невинна.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар